Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

Logo parku

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa małopolskiego. Obejmuje fragment doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

W obrębie Parku znajdują się trzy ważne kompleksy leśne: Lasek Wolski, drzewostany w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch klasztorów położonych na terenie parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

Rezerwaty przyrody 

Na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

  • Bielańskie Skałki – rezerwat ścisły,
  • Panieńskie Skały – częściowy rezerwat krajobrazowy,
  • Skałki Przegorzalskie – rezerwat florystyczny,
  • Skołczanka – rezerwat faunistyczny (stepowy).

    Panieńskie Skały

Pomniki przyrody

Na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się 63 pomniki przyrody, np. aleja lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów, Jaskinia Kryspinowska, Park przy Willi Decjusza.

Zabytki

Do zabytków na terenie parku należą liczne kościoły i klasztory: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, Zespół Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Kaplica Różańcowa w Czernichówku, Kaplica pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie, oraz równie liczne zespoły dworskie i parki zabytkowe: Zespół dworski w Chełmie, Dwór w Kole Tynieckim, Zespół dworski w Ściejowicach, Willa Decjusza, Zabytkowy park dworski w Czernichowie.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt