Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Brodnicki Park Krajobrazowy

Logo parku

Brodnicki Park Krajobrazowy
- park krajobrazowy utworzony w 1985 jako 25. z kolei obszar chroniony tego rodzaju w Polsce.

Położony w centralnej części Pojezierza Brodnickiego, obejmuje swoimi granicami obszary o najwyższych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Powierzchnia parku wynosi 13674 ha.

Na obszarze parku znajduje się 58 jezior m.in: Wielkie Partęczyny, Sosno, Łąkorek, Zbiczno.

Rezerwaty przyrody

    * Rezerwat przyrody Bachotek - torfowiskowy
    * Rezerwat przyrody Jar Grądowy Cielęta - leśny
    * Rezerwat przyrody Mieliwo - leśny
    * Rezerwat przyrody Okonek - torfowiskowy
    * Rezerwat przyrody Retno - leśny
    * Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca - wodny
    * Rezerwat przyrody Stręszek - torfowiskowy
    * Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie - florystyczny
    * Rezerwat przyrody Żurawie Bagno - torfowiskowy

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt