Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Dezyderego Chłapowskieg Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego - położony w woj. wielkopolskim na terenie powiatów: śremskiego i kościańskiego, założony w 1992 roku, o powierzchni 17 200 ha.

Teren parku stanowią: pola uprawne (65%), łąki (8,5%) oraz lasy (14%). Głównymi celami parku są: ochrona rzadkiego w skali kontynentu krajobrazu kulturowego, realizacja nowoczesnego rolnictwa na ekologicznych zasadach funkcjonowania przyrody.

Obszar parku wyróżnia się specyficznym mikroklimatem oraz bogatą fauną i florą. Największy kompleks leśny to las rąbińsko – błociszewski. Tereny parku obejmują unikatowy w skali kraju krajobraz rolniczy z siecią zadrzewień śródpolnych stworzoną jeszcze za czasów generała Dezyderego Chłapowskiego. Od kilkudziesięciu lat teren ten jest miejscem badawczym, na którym wypracowywane są podstawy funkcjonowania ekosystemów krajobrazu rolniczego oraz zasady ochrony środowiska przyrodniczego. Badania te prowadzone są przez Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Państwowej Akademii Nauk. Od powstania parku, krajobraz jego jest wzbogacany przez nowe zalesienia, zwłaszcza przy drogach lokalnych i restytucję dawno zanikłych oczek wodnych. W parku występuje obecnie około 270 gatunków roślin, a także 43 gatunki motyli. Stwierdzono tu występowanie rzadkiego gatunku pszczoły w Polsce - porobnicy mularki, jak również nowego gatunku dla fauny polskiej trzpiennika Tremex magus. W parku spotkać można również daniele, wydry, łosie, jenoty oraz bobry.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt