Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Dolina Baryczy Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
– park krajobrazowy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, położony między Żmigrodem i Odolanowem.

Powierzchnia parku wynosi 87 040 ha (część dolnośląska 70 040 ha, część wielkopolska 17 000 ha). Powołany 3 czerwca 1996 roku. Obejmuje swoim zasięgiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Europejska Ostoja Ptaków. Obszar Parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar.

Rośliny
    * bobrek trójlistkowy
    * bukwica zwyczajna
    * chaber ostrołuskowy
    * goździk pyszny
    * grążel żółty
    * grzybień biały
    * grzybieńczyk wodny
    * koniopłoch łąkowy
    * kozłek dwupienny
    * kruszczyk błotny
    * pełnik europejski
    * starzec kędzierzawy
    * storczyk szerokolistny
    * trzcina pospolita
    * wawrzynek wilczełyko
    * liczne gatunki trzęślic, turzyc

Zwierzęta
    * perkozowate
    * kormoran
    * liczne kaczkowate, łabędź krzykliwy
    * bąk, czapla biała, bocian czarny
    * czajka, rycyk, kszyk, kulik wielki, batalion, siewkowate, krwawodziób
    * derkacz, kokoszka wodna, łyska, wodnik
    * błotniaki, bielik, myszołów, rybołów, kanie
    * rybitwy, mewa śmieszka
    * zimorodek
    * remiz
    * dzierzby

Sporadycznie:
    * czerwonak (flaming)
    * pelikan różowy
    * warzęcha

Zwierzęta w tym parku:
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt