Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Dolina Jezierzycy Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy
– park krajobrazowy utworzony w 1994 (pow. 7953 ha) położony w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, bezpośrednio na pn.-zach. od Wołowa, na pograniczu Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego w dorzeczu Jezierzycy do której na obszarze parku wpływa mały prawobrzeżny dopływ Juszka.

Rezerwat Uroczysko Wrzosy
W obrębie PK Doliny Jezierzycy znajduje się ścisły rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy (576 ha), mający na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny. Na terenie rezerwatu występują w przewadze łęgi jesionowo-olszowe. Fragmentarycznie zachowane są fitocenozy łęgu wiązowo jesionowego.

Fauna
Jezioro w okolicy wsi Wrzosy daje schronienie wielu gatunkom ( W parku obserwuje się 45 rzadkich gatunków ptaków, 90 miejsc lęgowych oraz 52 gatunki ptaków odwiedzających ten teren w okresie wędrówek wiosennych, jesiennych i w okresie zimowym) zagrożonych dzikich ptaków, np. bocian czarny, orzeł bielik, bąk, kania rdzawa, kropiatka, jak i gatunkom występującym powszechnie. Oprócz ptaków występują także pozostałe grupy zwierząt. Płazy i gady to m.in.: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Ssaki to m.in.:ryjówka aksamitna, rzęsorek rzeczek, piżmak, borsuk, łasica łaska, jeleń, daniel.

Flora
Około 80% powierzchni parku zajmują lasy z przewagą sosny. Występują tu także dęby i modrzewie. Około 15% powierzchni zajmują łąki. W parku znajduje się wiele stanowisk sprzyjających rozwojowi roślinności hydrofitycznej. Są nimi starorzecza, stawy hodowlane, śródleśne młaki, rowy odwadniające oraz strumienie i cieki. Rzadkimi, a występującymi na terenie parku okazami flory sa m.in. kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, długosz królewski, listera jajowata, storczyk szerokolistny, kopytnik pospolity, porzeczka czarna, płucnica islandzka oraz sromotnik bezwstydny.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt