Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Logo parku

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy utworzony w 1990 na pograniczu trzech województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 27764,3 ha, w tym: 13901,5 ha położonych w województwie kujawsko-pomorskim, 8632,7 ha położonych w województwie warminsko-mazurskim oraz 5230,1 ha położonych w województwie mazowieckim. Cały obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”.


Gmina Bartniczka: Bartniczka, Gutowo, Radoszki, Samin, Gmina Brzozie: Małe Leźno, Wielkie Leźno, Zembrze, Gmina Górzno: Czarny Bryńsk, Fiałki, m. Górzno, Górzno-Wybudowanie, Szynkówko, Zaborowo, Gmina Lidzbark: Bryńsk, Jamielnik, Klonowo, Nowy Zieluń, Zalesie, Gmina Lubowidz: Konopaty, Pątki, Płociczno, Sinogóra, Syberia, Zieluń (Zieluń-Osada, Zieluń-Wieś), Gmina Świedziebnia: Janowo, Księte, Mełno, Okalewko.


Teren Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znalazł się w zasięgu ostatniego zlodowacenia skandynawskiego, dlatego też rzeźba terenu wykazuje klasyczne cechy krajobrazu młodoglacjalnego. Lądolód wycofując się z tego terenu, pozostawiając zróżnicowanie genetyczne i morfometryczne oraz bogactwo form. Rzeźba obszaru ukształtowała się podczas recesji lądolodu subfazy kujawsko-dobrzyńskiej oraz w czasie postoju i zaniku lądolodu subfazy krajeńsko-wąbrzeskiej (16-17 tys. lat temu).

Występują tu strome jary i jeziora rynnowe (Jeziora Bryńskie, Jezioro Górznieńskie). Osią hydrograficzną GLPK jest (częściowo w głębokich jarach) bardzo czysta rzeka Brynica zasilana z wielu źródeł tu występujących.

Sprzyja to występowaniu wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie parku znajduje się 7 rezerwatów przyrody i 48 pomników przyrody (w tym 45 drzew). Występuje ok. 130 zespołów roślinnych (w tym ok. 200 gatunków rzadkich) oraz ok. 250 gatunków zwierząt (ponad 160 gatunków ptaków). M.in. rośliny: rosiczka okrągłolistna, czosnek niedźwiedzi oraz zwierzęta: bóbr (gatunek reintrodukowany), bażant, królik dziki (gatunki introdukowane).


Najciekawszym pomnikiem przyrody jest Dąb Rzeczypospolitej - dąb szypułkowy „Dąb Rzeczypospolitej” o obwodzie 649 cm i wysokości 33 m.

Miasta leżące na terenie parku: Lidzbark Welski i Górzno są znanymi ośrodkami turystyczno-wypoczynkowymi z dobrą infrastrukturą i bazą noclegową. Znajdują się tu również gospodarstwa agroturystyczne.

Rezerwaty przyrody na terenie parku 

  • rezerwat przyrody Szumny Zdrój
  • rezerwat przyrody Jar Brynicy
  • rezerwat przyrody Jar Brynicy II
  • rezerwat przyrody Klonowo
  • rezerwat przyrody Ostrowy nad Brynicą
  • rezerwat przyrody Czarny Bryńsk
  • rezerwat przyrody Mszar Płociczno

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskeigo Parku Krajobrazowego znajdują się dwa specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Lidzbarska” oraz projektowany „Mszar Płociczno”.

Rezerwat przyrody Jar Brynicy

 

Projektowane rezerwaty

  • rezerwat przyrody Obrazik
  • rezerwat przyrody Torfowisko Piaseczeńskie

Siedziba Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w miejscowości Czarny Bryńsk 1

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt