Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Logo parku

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK)
– park krajobrazowy leżący pomiędzy Płockiem, Gostyninem, Łąckiem, Włocławkiem a Kowalem, który chroni rozległe tereny pradoliny Wisły. Na jego terenie znajdują się rozległe kompleksy leśne, teren Parku pokrywa się, niemal w całości, z Leśnym Kompleksem Promocyjnym Lasów Państwowych.

Na terenie parku znajduje się wiele obiektów chronionych, np. dąb Jan, którego wiek szacuje się na 300 lat – jego wysokość to około 20 m, a obwód wynosi ponad 500 cm. Jest tam również wiele jezior polodowcowych (np. jezioro Lucień, Radyszyn, Łąkie). Cechą krajobrazu GWPK jest dominacja roślinności leśnej. Powierzchniowo przeważają bory sosnowe i mieszane. W dolinach rzek i wokół jezior skupiają się łęgi i olsy. W okolicach Łącka znajduje się kompleks lasów grądowych i dąbrów. W latach 80. XX wieku myśliwi pod kierownictwem Czesława Sielickiego i Grzegorza Wiśniewskiego wypuścili na terenie Parku kilka par bobrów, które się tu doskonale zadomowiły. Ciekawostką zoologiczną stanowią rysie, które przywędrowały tam z Puszczy Kampinoskiej i zadomowiły się na dobre. W planach jest też reintrodukcja kilku par wilków. Na terenie Parku Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" prowadzi reintrodukcję sokoła wędrownego.

Rezerwaty znajdujące się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego:

    * znajdujące się w województwie kujawsko-pomorskim:
          o Olszyny Rakutowskie
          o Wójtowski Grąd
          o Jazy
          o Jezioro Rakutowskie
          o Gościąż
    * znajdujące się w województwie mazowieckim:
          o Jastrząbek
          o Kresy
          o Komory
          o Lucień
          o Lubaty

W bliskim sąsiedztwie parku znajdują się ponadto rezerwaty: Dąbrowa Łącka, Korzeń, Łąck, Grodno.

Projektowane są rezerwaty: "Olszyny Bobrowe", "Bór Widłakowy" i "Krucze Góry".

W ramach Parku do 2008 roku działał Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków Chronionych, założony przez Czesława Sielickiego, zajmujący się przede wszystkim hodowlą sokoła wędrownego. Ośrodek został zlikwidowany przez Dyrektora Parku na początku 2009 roku.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt