Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Kozłowiecki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy utworzony w roku 1990 i położony jest na morenowej Wysoczyźnie Lubartowskiej (województwo lubelskie).

Zalesienie: ok. 90 %
Wysokość: do 200 m n.p.m.

Obszar chroniony ma charakter typowo leśny i obejmuje część Lasów Kozłowieckich, wśród których dominują bory świeże i wilgotne oraz bory bagienne. Skład gatunkowy lasów zbliżony jest do naturalnego, z dużym udziałem drzewostanów starych. Zamieszkują je gatunki zwierzyny płowej oraz ptaki leśne. Nazwa parku pochodzi od wsi Kozłówka. Park ten został powołany w celu ochrony największego w pobliżu Lublina kompleksu leśnego posiadającego szereg elementów przyrodniczych zbliżonych do krajobrazu naturalnego.

W rejonie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego istnieje rezerwat Kozie Góry.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt