Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Krzczonowski Park Krajobrazowy

Krzczonowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony w województwie lubelskim na Wyniosłości Giełczewskiej. Utworzony w 1990 roku.

Obejmuje pofałdowany teren z licznymi wąwozami. Znajduje się tu kilkanaście ostańców denudacyjnych zbudowanych z piaskowców. Najwyższy z nich ma wysokość 281 m n.p.m.. Przez park przepływa rzeka Giełczew oraz jej dopływ Radomirka. Teren parku jest ważnym rejonem źródliskowym. Znajduje się tu 45 źródeł.

24,8 % powierzchni parku zajmują lasy. Występują tu lasy dębowo-grabowe z domieszką buka, lasy mieszane, dąbrowy świetliste i lasy łęgowe. Największe kompleksy leśne położone na terenie parku to Las Chmielowski i Las Królewski.

W parku występują liczne gatunki ptaków chronionych, m.in. kruki, myszołowy, grubodzioby, wilgi, dzięcioły czarne, pełzacze leśne, perkozki, perkozy rdzawoszyje; a także płazów: rzekotki drzewne, ropuchy szare oraz kumaki nizinne.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt