Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Krzesiński Park Krajobrazowy

Logo parku

Krzesiński Park Krajobrazowy
- park krajobrazowy utworzony w 1998 r. (powierzchnia 8546 ha), położony w województwie lubuskim na terenie 3 gmin: Cybinka, Gubin, Maszewo, przy ujściu rzeki Nysy Łużyckiej do Odry.

Miejsce lęgowe licznych gatunków ptaków, specyficzna flora i roślinność wodno-błotna. We wsi Kłopot znajduje się jedno z większych w Polsce stanowisk bociana białego. Park obejmuje suchy polder zalewowy Krzesin - Bytomiec (powierzchnia około 1600 ha), a także jezioro polodowcowe Krzesińskie, położone w południowej części parku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego / Dz. Urz. Województwa Zielonogórskiego Nr 12 z 21 lipca 1998 r. , poz. 111/.

Położenie geograficzne i administracyjne

  • Szerokość geograficzna x = 52 st. – 05 min. - 00 sek.
  • Długość geograficzna y = 14 st. – 46 min. – 00 sek.

Park Krajobrazowy położony jest na terenie powiatów:

  • krośnieńskiego
  • gm. Gubin
  • gm. Maszewo
  • słubickiego
  • gm. Cybinka

Powierzchnia z wyszczególnieniem form własności

Powierzchnia parku ogółem - 8.546,00 ha, w tym:

  • gm. Gubin - 4.770,00 ha
  • gm. Cybinka - 1.897,00 ha
  • gm. Maszewo - 1.879,00 ha
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt