Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Książański Park Krajobrazowy

Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast wg podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego - wchodzi w skład Pogórza Zachodniosudeckiego.

 • Typy krajobrazów: L/K/W
 • Położenie geograficzne: 50°54' N 16°18' E

Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły:

 • Dobromierski Zespół Krajobrazowy (teren północno-zachodni)
 • Książański Zespół Krajobrazowy (teren centralny)
 • Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (teren wschodni)

Flora

Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do 229. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Na terennine parku znajduje się 17 pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa, arboretum – Sudecki Ogród Dendrologiczny oraz 130 drzewa egzotyczne i 126 drzew zabytkowych.

Obszary leśne dzielą się na:

  • grądy
  • kwaśną buczynę górską
  • zespół olszyny podgórskiej
 • jawor
 • klon
 • brzoza brodawkowata
 • Sosna zwyczajna
 • jarzębina
 • głóg
 • kosmatka gajowa
 • śmiałek pogięty
 • borówka czarna
 • wiechlina gajowa
 • przenęt purpurowy
 • czerniec gronkowy
 • grab zwyczajny
 • dąb bezszypułkowy
 • lipa drobnolistna
 • buk
 • czeremcha zwyczajna
 • leszczyna pospolita
 • przytulia Schultesa
 • kopytnik pospolity
 • gajowiec żółty
 • bluszcz pospolity
 • olsza czarna
 • świerk
 • wierzba
 • babka zwyczajna
 • bluszczyk kurdybanek
 • życica trwała
 • kłosówka wełnista
 • krwawnik pospolity
 • kostrzewa owcza
 • lepiężnik różowy
 • różanecznik - rododendron

Fauna 

 • traszka grzebieniasta
 • traszka górska
 • salamandra plamista
 • grzebiuszka ziemna
 • rzekotka drzewna
 • jaszczurka zwinka
 • jaszczurka żyworodna
 • padalec zwyczajny
 • zaskroniec
 • gniewosz plamisty
 • pliszka górska
 • pluszcz
 • kowalik
 • dzięcioł duży
 • dzięcioł czarny
 • dzięcioł zielony
 • nocek łydkowłosy
 • muflon
 • mrówka rudnica
 • sarna
 • dzik

Rezerwaty

 • Jeziorko Daisy
 • Przełomy pod Książem

Szlaki turystyczne

 • piesze
  • POL Szlak niebieski.svg - Struga – ruiny zamku Cisy
  • POL Szlak żółty.svg - rozdroże pod Starym Książem-Wąwóz Książ
  • POL Szlak zielony.svg - Szlak Zamków Piastowskich
  • POL Szlak czerwony.svg - Cis Bolko - Zamek Książ - Państwowe Stado Ogierów - Świebodzice
  • POL Szlak czarny.svg - Witoszów - wąwóz Pełcznicy
  • żółto-niebieski - Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej
 • ścieżki spacerowe
  • Ścieżka spacerowa, znaki czerwone: Wałbrzych Podzamcze - Wałbrzych Szczawienko - Zamek Stary Książ - Skiba - Wąwóz Szczawnika - Wałbrzych Podzamcze.
  • Ścieżka spacerowa, znaki niebieskie: Wałbrzych Podzamcze - Borowiec Mały - Zwierzyniec - Wąwóz Szczawnika - Wałbrzych Szczawienko- Wałbrzych Podzamcze.
  • Ścieżka spacerowa, znaki żółte: Zamek Stary Książ - Wąwóz Szczawnika - Dolina Czarnego Potoku - Zamek Cisy
Zwierzęta w tym parku:
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt