Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Łuk Mużakowa Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa (niem. Muskauer Faltenbogen) - park krajobrazowy w województwie lubuskim, założony w celu ochrony szczególnego tworu geologicznego - moreny czołowej powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego (Odry).

Morena ma kształt podkowy o długości 40 km i szerokości 3-5 km (krańce oparte Tuplice i Klein Kölzig w Niemczech. Przez środek łuku płynie Nysa Łużycka. Na terenie parku występują deniwelacje rzędu ok. 100 m. Najwyższym punktem po stronie polskiej jest bezimienne wzgórze k. Żarek Wielkich 178,8 m n.p.m. i drugie, k. Nowych Czapli 182,8 m n.p.m.

Obszar parku był w przeszłości terenem silnej działalności człowieka. Jej efektem są liczne jeziorka pochodzenia antropogenicznego oraz pozostałości po eksploatacji węgla kamiennego.

Łuk Mużakowa jest uważany za jedyną na Ziemi morenę czołową widoczną z kosmosu.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego o nazwie „Łuk Mużakowa”. / Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 96, poz. 689/.

Położenie geograficzne i administracyjne

 • Szerokość x = 51 st. 45 min. 00 sek.
 • Długość y = 14 st. 46 min. 00 sek.

  Położenie na mapie Polski

  Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa

Park krajobrazowy położony jest na terenie powiatu żarskiego w:

 • gmina Brody
 • gmina Tuplice
 • gmina Trzebiel
 • gmina Łęknica
 • gmina Przewóz

Powierzchnia z wyszczególnieniem form własności

 • powierzchnia parku ogółem - 18.200,00 ha w tym:
 • gm. Brody - 600,00 ha - 3,30%
 • gm. Tuplice - 2.991,00 ha - 16,43%
 • gm. Trzebiel - 11.650,00 ha - 64,01%
 • gm. Łęknica - 1.188,00 ha - 6,53%
 • gm. Przewóz - 1.771,00 ha - 9,73%

Park nie posiada otuliny.

Opis obiektu poddanego pod ochronę

Park obejmuje tereny położone w południowej części województwa lubuskiego, w strefie pogranicza z Niemcami o cennych wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Obszar Parku pokrywa się z zasięgiem Łuku Mużakowskiego, formy geologicznej, znanej też jako Łużycki Wał Graniczny. Łuk ten ma kształt podkowy otwartej ku północy, o dł. ok. 40 km i szerokości 3-4 km . Nysa Łużycka dzieli Łuk na dwie części w jednym z piękniejszych parków przypałacowych w Europie w m. Łęknica.

Na obszarze Parku występuje znaczna ilość stawów w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz pożwirowych. Historycznie omawiany teren leży na pograniczu Górnych i Dolnych Łużyc.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt