Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Podlaski Przełom Bugu Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu – park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, o powierzchni 30 904 ha i o powierzchni otuliny 17 131 ha. Obszar parku odznacza się dużą różnorodnością siedlisk (ponad 760 gatunków roślin w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich i ginących).

Krajobraz urozmaicają niewysokie, łagodnie zarysowane wzgórza, pozostałości po ostatnim zlodowaceniu. Ponadto głównym walorem przyrodniczym parku jest niepoddana regulacji, meandrująca rzeka Bug. Przyroda wolna od ludzkiej ingerencji tworzy tu wiele unikalnych mikrokrajobrazów.

Przez park biegnie Nadbużański Szlak Pieszy, oznaczony kolorem czerwonym. Aby ruch turystyczny i krajoznawczy nie czynił w środowisku szkód, przygotowano trasy trzech ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych, na których jest możliwość prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych z zakresu biologii, geografii, historii regionu.

W parku istnieje sześć rezerwatów przyrody o bardzo zróżnicowanym charakterze:

  • Rezerwat przyrody Kózki
  • Rezerwat przyrody Zabuże
  • Rezerwat przyrody Czapli Stóg
  • Rezerwat przyrody Łęg Dębowy
  • Rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska
  • Rezerwat przyrody Stary Las
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt