Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Pojezierza Iławskiego Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
słynie m.in.: z jeziora Jeziorak i "Alei Napoleona", wzdłuż której rośnie kilkadziesiąt wiekowych sosen oraz z Jeziora Jasnego, o wyjątkowo czystej toni (przezroczystość wody do 15 m). Tutaj też można wybrać się na bezkrwawe polowanie (fotosafari) do znajdujących się na terenie parku kilku rezerwatów przyrody.

Obszar Parku zamieszkuje łącznie ok. 1340 mieszkańców.

obszar parku w województwie warmińsko-mazurskim 224,04km² – otuliny parku 157,54km²
obszar parku w województwie pomorskim 26,41km² – otuliny parku 22,84km²

Jezioro Jeziorak wraz z otaczającym go kompleksem leśnym stanowi zbiór unikalnych zasobów fauny i flory. Jest ostoją ptaków o międzynarodowej randze, w tym: czapli, kormoranów, żurawi, a także niezwykle rzadkich ptaków drapieżnych: bielików, rybołowów czy kań rudych. W kompleksach leśnych bytują popularne i rzadsze gatunki zwierzyny łownej: sarny, dziki, jelenie, łosie. Zimą pojawiają się czasami wilki.

Położenie na mapie Polski

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

 

 

Rezerwaty Przyrody Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego 

Istniejące Rezerwaty Przyrody

 • "Jezioro Czerwica" – rezerwat faunistyczny. Ochrona Jez. Czerwica z kolonią kormoranów i czapli siwej na wyspach i półwyspie. Teren rezerwatu pokrywa starodrzew dębu bezszypułkowego, buku, sosny.
 • "Jezioro Gaudy" jest miejscem lęgu i bytowania ptactwa wodnego i błotnego, a także interesujących zespołów roślinności torfowiskowej.
 • "Jasne" jest rezerwatem krajobrazowo-leśnym. Obejmuje jeziora Jasne i Luba, kompleks torfowisk i otaczające je drzewostany. Obfita roślinność torfowiskowa. W drzewostanach występuje sosna, dąb szypułkowy, buk i brzoza brodawkowata.
Jezioro Jasne

Planowane Rezerwaty Przyrody

 • "Rezerwat przyrody Buczyna na Łaniochu"
 • "Rezerwat przyrody Piotrkowskie Bagno"
 • "Rezerwat przyrody Witoszewskie Grądy"

Pomniki Przyrody

Na terenie parku znajduje się 58 pomników przyrody ożywionej. Do ciekawszych zarejestrowanych pomników należą:

Gruba Sosna – obwód 310 cm, na południe od Siemian, przy drodze leśnej w oddziale 276, gmina Iława.

Aleja Napoleona – kilkadziesiąt sosen rosnących wzdłuż drogi gruntowej wiodącej z Szymbarka w kierunku północnym do szosy Iława-Susz; obwody od 50 do 380 cm, gmina Iława.

Grupa 8 dębów – koło Gostyczyna, obwody od 377 do 556 cm, gmina Susz.

Fauna i flora parku

Lasy

 • sosnowy
 • bukowe
 • mieszane

Rzadkie rośliny 

Rośliny lądowe

Lilia złotogłów
 • Gatunek pod ochroną wawrzynek wilczełyko
 • Gatunek pod ochroną lilia złotogłów
 • Gatunek pod ochroną bluszcz pospolity
 • Gatunek pod ochroną podkolan biały oraz podkolan zielonawy
 • Gatunek pod ochroną rosiczka okrągłolistna
 • Gatunek pod ochroną orlik pospolity
 • Gatunek pod ochroną tysięcznik pospolity

Roślinność wodna i torfowiskowa

 • rdestnica
 • rogatek
 • wywłócznik
 • Gatunek pod ochroną grążel żółty
 • Gatunek pod ochroną grzybień biały
 • trzcina pospolita
 • pałka
 • oczeret

Zwierzęta

Wydra europejska

Lądowe

 • jelenie
 • sarny
 • dziki
 • lisy
 • Gatunek pod ochroną bobry
 • borsuki
 • Gatunek pod ochroną wydry
 • łoś
 • Gatunek pod ochroną wilk

Ptaki 

płaskonos
 • Gatunek pod ochroną żurawie
 • Gatunek pod ochroną rybołowy
 • Gatunek pod ochroną kormorany
 • Gatunek pod ochroną bieliki
 • Gatunek pod ochroną orliki krzykliwe
 • Gatunek pod ochroną kanie
 • Gatunek pod ochroną czarne bociany
 • Gatunek pod ochroną płaskonos
 • Gatunek pod ochroną krakwa
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt