Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Pojezierze Łęczyńskie Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - park krajobrazowy w województwie lubelskim. Położony w zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i zachodnim fragmencie Równiny Parczewskiej

Park składa się z dwóch części połączonych wspólną otuliną.

 

Rzeźba terenu

Krajobraz całego Parku jest równinny, bardziej urozmaicony tylko w jego południowej części, gdzie występują ozy i wydmy.

Wody

Jak wskazuje nazwa, w Parku znajdują się liczne jeziora, stawy, jak również torfowiska i mokradła. Jezior jest na terenie Parku 20: mezotroficzne jak Piaseczno i Krasne, eutroficzne jak grupa jezior uścimowskich oraz dystroficzne jak Brzeziczno i Łukietek. Część jezior została włączona do systemu melioracyjnego Wieprz - Krzna.

Przyroda

Na terenie Parku znajduje się Rezerwat przyrody Jezioro Brzeziczno, dalszych 6 rezerwatów jest projektowanych. Szczególnie cenne okazy roślin występują na torfowiskach i splei. Występują w Parku m. in.: aldrowanda pęcherzykowata, żurawina błotna, modrzewnica, gnidosz błotny, a także rośliny owadożerne: rosiczka okrągłolistna i rosiczka pośrednia. 32% powierzchni Parku stanowią lasy, w których zachowały się fragmenty starodrzewu sosnowego i dębowego. Jeśli chodzi o faunę, Park zamieszkują m. in.:

  • Ryby: strzebla błotna, piskorz
  • Płazy: ropucha paskówka, traszka grzebieniasta
  • Gady: żółw błotny
  • Ptaki drapieżne: bielik, orlik krzykliwy, kobuz
  • Ptaki wodno-błotne: gęgawa, krakwa, bocian czarny, kropiatka, dziwonia
  • Ssaki: bóbr, wydra europejska, łoś, wilk

Pomniki kultury

  • Dratów - murowana cerkiew z XIX wieku
  • Kaniwola - zespół dworsko-parkowy
  • Ostrów Lubelski - kościół późnobarokowy z XVIII wieku
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt