Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Powidzki Park Krajobrazowy

Logo parku

Powidzki Park Krajobrazowy park krajobrazowy utworzony w 1998 na terenach kilku gmin Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 24600 ha. Jeden z dwóch parków krajobrazowych, obok Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego w Powiecie słupeckim.

Jezioro Powidzkie

Według podziału fizyczno-geograficznego Jerzego Kondrackiego obszar Powidzkiego parku Krajobrazowego wchodzi w skład Pojezierza Wielkopolskiego.

Podstawowym przedmiotem ochrony w Powidzkim Parku Krajobrazowym jest urozmaicona rzeźba terenu, będąca wynikiem działalności lodowca, liczne jeziora, z najpiękniejszym Jeziorem Powidzkim, bardzo bogata flora z licznymi gatunkami chronionymi, wiele zbiorowisk roślinnych, a także bogata fauna, wśród której znaczna liczba gatunków podlega ochronie.

Fauna

Na terenie parku występują 174 gatunki ptaków i 34 ssaki. Skład gatunkowy płazów (10) i gadów (5) nie odbiega zasadniczo od okolicznych terenów. W jeziorach parku występują 22 gatunki ryb.

Flora

Na terenie parku stwierdzono 990 gatunków roślin naczyniowych w 216 zbiorowiskach roślinnych. Wśród roślin 60 gatunków podlega prawnej ochronie.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt