Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Promno Park Krajobrazowy

Logo parku

Park krajobrazowy Promno powstał w 1993 roku. Ponad 87 proc. parku znajduje się w gminie Pobiedziska.

Celem jego utworzenia była ochrona polodowcowego krajobrazu morenowego i lasów o bardzo bogatym i zróżnicowanym podszyciu krzewów i bylin. Jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Wielkopolsce (2077 ha). W lasach północnej i zachodniej części parku dominuje sosna, natomiast w części południowo-wschodniej przeważają drzewa liściaste: grab, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jawor, klon polny, jesion i brzoza. Podszycie tworzą: leszczyna, głóg, bez czarny, śliwa tarnina, dereń świdwa, wawrzynek wilczełyko, kruszyna, kalina. Z najciekawszych przyrodniczo fragmentów utworzono rezerwaty: rezerwaty przyrody: rezerwat przyrody Jezioro Drążynek, rezerwat przyrody Jezioro Dębiniec i rezerwat przyrody Las Liściasty w Promnie.

 

Rezerwat Jezioro Drążynek 

Największe skupisko kłoci wiechowatej w Wielkopolsce. Z rzadkich roślin występują tu gatunki torfowiskowe m.in. rosiczka (okrągło i długolistna), reliktowy mech glacjalny (mokradłosz). W pobliskich lasach rośnie wawrzynek wilczełyko, jarząb brekinia, storczyk - obuwik pospolity, orzesznik pięciolistny i żywotnik olbrzymi. W bogatym runie leśnym licznie występują przylaszczka pospolita, fiołki, pierwiosnki, zawilce i kokorycz. Na jeziorze znajdują się duże skupiska grzybieni białych i grążela żółtego. Bogato reprezentowaną jest fauna ważek, a w zaroślach nadbrzeżnych znajdują schronienie dziki. Jezioro Drążynek z przyległymi łąkami bagiennymi tworzy rezerwat flory i fauny o łącznej pow. 6,45 ha.

Rezerwat Jezioro Dębiniec

 

Razem z otaczającymi go torfowiskami i lasem rozciąga się na powierzchni 37,08 ha. Bogatą roślinność torfowisko-łąkową tworzą m.in. rosiczki, żurawina, tłustosz, wełnianka i skrzypy. Brzegi porasta trzcina, sitowie, pałka wodna i kłóć wiechowata. Wśród roślin pływających spotkać można: grzybień biały, grążel żółty i rdestnicę pływającą. Ptactwo wodne licznie reprezentowane jest przez dzikie kaczki (krzyżówka, ogorzałka, rdzawogłowa), bąki, łyski, perkozy dwuczube i kurki wodne.

Rezerwat Las Liściasty w Promnie

Dębowo-grabowy las liściasty w Promnie o powierzchni ok. 6 ha. Obok atrakcyjnego drzewostanu występuje tu bogate runo, które tworzą m.in. gajowiec żółty, przylaszczka pospolita, miodunka ćma, kokorycz pusta i groszek wiosenny.

Galeria

Leśne oczko

Zawilce i przylaszczki

Łan zawilców gajowych

Węzeł szlaków turystycznych

Mapa parku krajobrazowego w Promnie
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt