Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Rudniański Park Krajobrazowy

Rudniański Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w województwie małopolskim na terenie gmin: Alwernia, Babice, Czernichów, Krzeszowice; w południowej części Garbu Tenczyńskiego. Powierzchnia parku wynosi 5813,9 km². Rok założenia 1981.

Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

  • Dolina Potoku Rudno – rezerwat leśno-krajobrazowy, utworzony w 2001 roku; obejmuje fragment dobrze zachowanego łęgu olszowego oraz stanowiska geologiczne dawnego kamieniołomu porfirów.
  • Kajasówka – rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1962 roku; ochronie podlega unikalny zrąb tektoniczny pokryty roślinnością kserotermiczną.

Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt