Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Sierakowski Park Krajobrazowy

Logo parku

Sierakowski Park Krajobrazowy- park krajobrazowy utworzony 12 sierpnia 1991r. w zachodniej części ówczesnego województwa poznańskiego. Po reformie administracyjnej w Polsce, dnia 1 stycznia 1991 r. obszar znajduje się na terenie obecnego województwa wielkopolskiego.

Chroni on krajobraz polodowcowy z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi dolinami rzek, wydmami oraz rozległymi kompleksami leśnymi.

Podstawa prawna 

Sierakowski Park Krajobrazowy utowrzono 12 sierpnia 1991 r. zgodnie z "Rozporządzeniem Nr 6/91 Wojewody Poznańskiego (...) w sprawie: utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego".

Przedmiot ochrony

Sierakowski Park Krajobrazowy usytuowany jest w jego północnej części województwa wielkopolskiego, nieopodal Puszczy Noteckiej. Park utworzono na rozległych pagórkowatych terenach leśnych, z których ponad 7% stanowią jeziora i rzeki.

W południowej części parku, w okolicach wsi Ławica i Chalin rosną w przeważającej mierze lasy mieszane i bukowe, zlokalizowane w głębokich jarach.

Park ochrania unikatowy krajobraz polodowcowy pełen pagórków o charakterze morenowym, wydm oraz rynien jeziornych i dolin rzek. Porastają go lasy (stanowią około 1/3 terenu całej powierzchni): głównie mieszane oraz buczyny w południowej części, w północnej zaś znajduje się więcej wydm, na których usytuowały się bory sosnowe. Obie te części rozdziela płynąca przez północ parku Warta. W Parku znajdziemy jedno z najgłębszych jezior w województwie wielkopolskim: jezioro Śremskie. Jego głębokość sięga do 45 m, przez co stanowi ono jedyną kryptodepresję w Wielkopolsce (jego dno znajduje się o 6 m niżej niż wysokość, na której znajduje się morze). Na terenie całego Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody.

Położenie parku i powierzchnia 

Sierakowski Park Krajobrazowy położony jest na terenie 4 gmin.

lp gmina↓ powierzchnia w parku
ha % powierzchni
parku gminy
1 Sieraków 14980 49,26 73,68
2 Chrzypsko Wielkie 8433 27,73 100,00
3 Kwilcz 6400 21,04 45,14
4 Sieraków 600 1,97 3,78
razem
30413 100

Użytkowanie gruntów 

Struktura użytkowania gruntów (1991)
Rodzaj Powierzchnia  %
Użytki rolne 14 245 ha 46,8 %
Lasy i grunty leśne 9898 ha 32,5 %
Wody 2254 ha 7,4 %
Użytki zielone 1636 ha 5,4 %
Tereny zabudowane i drogi 2380 ha 7,8 %
Razem (Σ) 30413 ha 100%

Formy ochrony przyrody 

Rezerwaty przyrody

 • 5 rezerwatów przyrody (228,84 ha)
  • Rezerwat przyrody Buki nad jeziorem Lutomskim
  • Rezerwat przyrody Czaple Wyspy
  • Rezerwat przyrody Mszar nad jeziorem Mnich
  • Rezerwat przyrody Cegliniec
  • Rezerwat przyrody Bukowy Ostrów
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt