Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Ślężański Park Krajobrazowy

Ślężański Park Krajobrazowy – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa dolnośląskiego. Obejmuje Masyw Góry Ślęży, Masyw Góry Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Wzgórz Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Znajduje się na terenie gmin: Jordanów, Łagiewniki, Sobótka, Dzierżoniów, Marcinowice, Świdnica. Utworzony został w celu ochrony i zachowania środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych. W Parku lasy zajmują ok. 5 500 ha (67% powierzchni Parku), w otulinie przeważają pola uprawne (80% powierzchni całkowitej Parku). Lasy w obrębie Ślężańskiego PK należą do Nadleśnictwa Miękinia. Udział wód to zaledwie 20 ha.

    * Powierzchnia: 15 640 ha (8 190 ha powierzchnia ŚPK + 7 450 ha otuliny)
    * Utworzony: 8 czerwca 1988 r.

Rezerwaty

W obrębie parku znajdują się 3 rezerwaty przyrody:
    * Rezerwat przyrody Góra Ślęża
    * Rezerwat przyrody Góra Radunia
    * Rezerwat przyrody Łąka Sulistrowicka
W obrębie parku znajduje się 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy:
    * Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Skalna
W obrębie parku znajduje się 1 rezerwat archeologiczny:
    * Rezerwat Archeologiczny w Będkowicach

Szlaki

W obrębie parku znajduje się 5 szlaków turystycznych:

    * POL Szlak czarny.svg Wokół Ślęży,
    * POL Szlak czerwony.svg Sobótka - Ślęża - Sulistrowice - Łagiewniki,
    * POL Szlak niebieski.svg Strzeblów - Sobótka-Górka - Ślęża - Przełęcz Tąpadła - Radunia - Jordanów Śl.,
    * POL Szlak zielony.svg Strzelce Św. - Przełęcz Tąpadła - Książnica Śl. - Krzczonów,
    * POL Szlak żółty.svg Sobótka - Ślęża - Przełęcz Tąpadła - Książnica Śl.
W obrębie parku znajdują się 2 szlaki archeologiczne:
    * Szlak archeologiczny Sobótka - Będkowice (ok. 1 godz. 50 min.),
    * Szlak archeologiczny Sobótka - Przełęcz pod Wieżycą - Strzegomiany - Rezerwat archeologiczny w Będkowicach - Ślęża - Skalna - Sobótka-Górka (ok. 4 godz. 30 min.).
W obrębie parku znajduje się 5 szlaków długodystansowych:
    * Jordanów Śląski - Ślęża, zn. niebieskie (ok. 6 godz.),
    * Łagiewniki - Ślęża, zn. czerwone (ok. 4 godz.),
    * Świdnica - Ślęża, zn. żółte (6…7 godz.),
    * Sieniawka - Przełęcz Słupicka - Przełęcz Tąpadła - Strzelce, zn. zielone (ok. 5 godz.),
    * Wrocław - Sobótka, zn. niebieskie (tylko fragment od Rogowa do stacji PKP w Sobótce).
W obrębie parku znajdują się 3 ścieżki dydaktyczne:
    * Ścieżka archeologiczno-historyczna,
    * Ścieżka przyrodniczo-geograficzna,
    * Ścieżka przyrodnicza.

Flora

Flora charakteryzuje się znacznym udziałem roślin prawnie chronionych (25 gatunków chronionych całkowicie i 10 chronionych częściowo), rzadkich i interesujących oraz górskich. Przeważająca liczba gatunków należy do form nizinnych, przy czym ich pionowe granice zasięgów są znacznie przesunięte w górę, w porównaniu z Przedgórzem Sudeckim. Stosunkowo mało jest gatunków górskich (wyjątek stanowią mchy, gdzie 1/3 to formy górskie), których zasięgi są z kolei przesunięte w dół.

Ważniejsze gatunki:

    * hildenbrandia rzeczna
    * zanokcica klinowata
    * goździk pyszny
    * pełnik europejski
    * róża francuska
    * wawrzynek wilczełyko
    * goryczka wąskolistna
    * gnidosz rozesłany
    * zimowit jesienny
    * lilia złotogłów
    * kosaciec syberyjski
    * mieczyk błotny
    * mieczyk dachówkowaty
    * kruszczyk szerokolistny
    * gółka długoostrogowa
    * kukułka plamista
    * kukułka szerokolistna

Fauna
Skład fauny tego obszaru przypomina pobliskie Sudety, choć jest nieco zubożały. Zaznaczony jest tutaj wyraźnie efekt wyspowy. Z uwagi na bardzo małą zasobność zbiorników wodnych, fauna wodna jest słabo wykształcona, choć występują tu interesujące gatunki, fauna lądowa charakteryzuje się bogactwem gatunkowym.

Ważniejsze gatunki:

    * poczwarówka alpejska
    * ślimak obrzeżony
    * ślimak aksamitny
    * ślimak maskowiec
    * szklarka płaska
    * ślimak Lubomirskiego
    * ślimak karpacki
    * świdrzyk łamliwy
    * paź królowej
    * mieniak tęczowiec
    * strzebla potokowa
    * pstrąg potokowy
    * salamandra plamista
    * traszka górska
    * rzekotka drzewna
    * puchacz
    * krzyżodziób świerkowy
    * orzechówka
    * włochatka
    * pliszka górska
    * kania ruda
    * kruk
    * muchołówka białoszyja
    * kret
    * jeż europejski
    * ryjówka aksamitna
    * ryjówka górska
    * ryjówka malutka
    * rzęsorek rzeczek
    * mopek
    * nocek Bechsteina
    * nocek wąsatek
    * nocek Natterera
    * nocek duży
    * gacek brunatny
    * karlik malutki
    * orzesznica
    * popielica
    * gronostaj
    * kuna domowa
    * łasica

Pomniki przyrody

Według oficjalnych rejestrów w obrębie Parku i otuliny występuje 21 pomników przyrody ożywionej:

    * dąb szypułkowy - 14 sztuk
    * lipa drobnolistna - 3 sztuki
    * jesion - 1 sztuka
    * buk - 1 sztuka
    * miłorząb - 1 sztuka
    * hildenbrandia rzeczna - 1 stanowisko

Zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe
W obrębie Parku znajduje się łącznie 14 obiektów, o różnej wartości zabytkowej, dendrologicznej, zróżnicowanej wielkości budowli, areału i stopnia ich zachowania. Zespoły te znajdują się w następujących miejscowościach:

miejscowość            obiekt
Będkowice renesansowy dwór otoczony fosą
Chwałków
Gogołów
Karolin
Książnica
Kunów
Młynica
Piotrówek zespół pałacowy
Sobótka-Górka zespół dawnego opactwa Augustianów, rośnie tu również miłorząb o obwodzie pnia 260 cm
Sokolniki
Sulistrowiczki Park "Wenecja"
Świątniki
Wiry
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt