Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa"

Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" - utworzony 4 listopada 1981, o powierzchni 20 938 ha (w tym otulina 11 842 ha), w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w większości w gminie Stare Czarnowo, częściowo w granicach miasta Szczecina i gminy Gryfino. Położony w lasach Puszczy Bukowej na Wzgórzach Bukowych. Administracja parku mieści się w Gryfinie.

Rezerwaty przyrody 

  1. "Buczynowe Wąwozy" im. prof. Floriana Celińskiego (40 ha) - różne zespoły buczyn i łęgi olszowo-jesionowe,
  2. "Bukowe Zdroje" im. prof. Tadeusza Dominika (208 ha) - buczyna niżowa, rzadkie rośliny: turzyca zgrzebłowata i stokłosa gałęzista, grodzisko datowane ok. X w.,
  3. "Kołowskie Parowy" im. Józefa Lewandowskiego (24 ha) - kompleks buczyn i łęgów,
  4. "Osetno" (111,6 ha) - grzyby kapeluszowe w ekosystemach leśnym i borowym.
  5. "Trawiasta Buczyna" im. prof. Stefana Kownasa (80 ha) - buczyny żyzne, niżowe oraz torfowiska przejściowe, kurhany z epoki brązu,
  6. "Zdroje" (2 ha) - stanowisko naturalnie odnawiającego się cisa pospolitego,
  7. "Źródliskowa Buczyna" im. dr. Jerzego Jackowskiego (155,33 ha) - podmokły las bukowy, łęgi, bogata flora, m.in. liczne storczykowate.

Pomniki przyrody

112 osobliwości przyrodniczych, uznanych za pomniki przyrody, wśród nich pojedyncze okazy drzew i ich grupy, 10 głazów narzutowych oraz 5 źródeł-helokrenów. Wszystkie pomniki przyrody znajdują się w gminie Stare Czarnowo.

Inne walory przyrodnicze

Na obszarze parku znajdują się poza tym: ogród dendrologiczny na północ od wsi Glinna (zob. arboretum w Glinnej), jeziora: Glinna, Jezioro Binowskie i Jezioro Kizika, miejscowości: Binowo, Dobropole Gryfińskie i Kołowo.

Mapa parku krajobrazowego
Jezioro Szmaragdowe
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt