Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Ujście Warty Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Ujście Warty utworzony został rozporządzeniem Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 roku.

Położenie

Park leży głównie na obszarze doliny dolnej Warty, w województwie lubuskim. Niewielka część parku w rejonie wsi Kaleńsko i Porzecze (gmina Boleszkowice) leży w dolinie dolnej Odry na północ od ujścia Warty, w województwie zachodniopomorskim. W centrum parku znajduje się fragment Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego, którego większa część weszła 19 czerwca 2001 r. w skład nowo utworzonego Parku Narodowego "Ujście Warty". Ze względu na położenie w dwóch województwach park zarządzany jest w dwóch częściach przez służby ochrony przyrody odpowiednio z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Charakterystyka parku

Jest tu szereg cennych zbiorowisk roślinnych, charakterystyczne dla ekosystemów dolin rzecznych. Znajduje się tu także cenny drzewostan o siedlisku łęgowym. Teren stanowi też miejsce odpoczynku i żerowania, a także rozmnażania rzadkich i zagrożonych zwierząt takich jak:

  • bóbr europejski (Castor fiber)
  • nurogęś (Mergus merganser)
  • gągoł (Bucephala clangula)
  • bielik (Haliaeetus albicilla)
  • czapla siwa (Ardea cinerea)
  • bocian biały (Ciconia ciconia)
  • kuna leśna (Martes martes)

Ponadto występują tu liczne ptaki wodno-błotne.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt