Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy położony w województwie lubelskim obejmujący północno-zachodnią część Wzniesień Urzędowskich. Utworzony w 1990 roku.

Geologia

Park obejmuje część prawego zbocza doliny Wisły, gdzie w odsłoniętych skałach kredowych występują liczne skamieniałości zwierząt (m in. gąbki, małże, korale i amonity). Znaczną część gleb stanowią żyzne gleby brunatne, stąd na obszarze Parku od dawna rozwija się sadownictwo.

Fauna i flora

Ponad 38% powierzchni Parku zajmują lasy grabowo-dębowe i bory sosnowo-dębowe. Występują w nich rzadkie i chronione gatunki roślin jak: lilia złotogłów, tojad mołdawski, widłak jałowcowaty.

W Parku żyje wiele gatunków zwierząt leśnych m.in. orzesznice, borsuki i kuny. Niedaleko wsi Kaliszany, na tzw. Wyspach Kaliszańskich znajduje się cenna ostoja ptactwa wodno-błotnego.

Walory kulturowe

Na terenie Parku znajdują się m.in. następujące atrakcje turystyczne:

  • Kluczkowice – pałac z XIX wieku, zbudowany wg projektu Stanisława Witkiewicza, z parkiem
  • Józefów nad Wisłą – barokowy zespół pobernardyński fundacji Józefa Potockiego, z I połowy XVIII wieku, pałac z XIX wieku, pozostałości zamku z XVII wieku
  • Rybitwy – kościół z pocz. XVII wieku, w stylu tzw. renesansu lubelskiego, z przybudowaną kaplicą grobową generała Niesiołowskiego z poł. XIX wieku, neogotycka
  • Wrzelowiec – kościół parafialny z lat 1777-1784, klasycystyczny, kaplica grobowa Kleniewksich z 1920 roku, zabytkowa zabudowa z przełomu XIX i XX wieku
  • Piotrawin – gotycki kościół z 1440-1441, fundacji Zbigniewa Oleśnickiego i kaplica z tego samego okresu nad grobem Piotrowina, wskrzeszonego wg legendy przez św. Stanisława. Na plebanii muzeum parafialne z unikatowym zbiorem obrazków wotywnych z XVII wieku
  • Chruślina – pomnik bitwy z powstania styczniowego
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt