Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Nadnidziański Park Krajobrazowy

Logo parku

Nadnidziański Park Krajobrazowy – park krajobrazowy położony na południu województwa świętokrzyskiego, na rzeką Nidą. Został utworzony w 1986 r. Siedziba zarządu znajduje się w Pińczowie. Zajmuje powierzchnię 231,64 km². Powierzchnia otuliny to 260,11 km². Park obejmuje tereny należące do gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Imielno, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pińczów, Wiślica i Złota.

Osią parku jest Nida ze swoją doliną. W dolinie rzeki występują starasowane zbocza, meandry oraz starorzecza. Miejscami rzeka rozdziela się na wiele koryt. Jest to szczególnie częste tam gdzie przyjęła ona formę rozlewiska. Wśród rozlewisk Nidy spotykane są bagna i tereny podmokłe.

Park obejmuje swoim zasięgiem także Garb Pińczowski ze stromymi stokami i płaską wierzchowiną. Wznosi się on na wysokość 100 m ponad otaczający go teren. Występują tu ostańce wykształcone w wapieniach litotamniowych. Są one poprzecinane wąwozami, które wytworzyły się w lessach.

W obrębie Niecki Soleckiej pospolite są wychodnie gipsu, tworzące skalne urwiska. Przykładami form krasu są liczne jaskinie, ponory, wywierzyska, jeziorka krasowe i bramy skalne[1]. Występują one w okolicach Gacek, Wiślicy i Buska-Zdroju. W Gorysławicach znadują się żłobki krasowe. Krasowe formy występujące w Nadnidziańskim Parku są unikatowe w skali kraju. Do najcenniejszych należą gipsy wielkokrystaliczne (szklicowe). Kryształy z których są zbudowane osiągają długość 3,5 m.

Rezerwaty przyrody

Na terenie parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody:

  • Góry Wschodnie
  • Grabowiec
  • Krzyżanowice
  • Pieczyska
  • Przęślin
  • Skorocice
  • Skotniki Górne
  • Skowronno
  • Winiary Zagojskie
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt