Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Puszcza Knyszyńska Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. prof. Witolda Sławińskiego - park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa podlaskiego w gminach Janów, Sokółka, Knyszyn, Czarna Białostocka, Szudziałowo, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Supraśl, Krynki, Gródek, Michałowo.

Powierzchnia całkowita: 126702 ha (w tym otulina 52255 ha)
Utworzony: w 1988 roku.
Położenie geograficzne: 53°14' N 23°23' E

Celem powołania Parku była ochrona naturalnych zespołów leśnych, dolin rzecznych, licznie występujących obszarów źródliskowych oraz różnorodnych form polodowcowej, falistej rzeźby terenu, z morenowymi pagórkami i zagłębieniami wytopiskowymi.

 

Krajobraz

Wzniesienia Parku, w kilku miejscach przekraczające wysokość nawet 200 m poprzedzielane są obszarami równin, zabagnionymi nieckami i dolinami niedużych rzek. Przez środek obszaru szeroka doliną płynie rzeka Supraśl. W całej Puszczy Knyszyńskiej jest wiele torfowisk i obszarów podmokłych, tworzących się w dolinach rzek i strumieniach oraz w zagłębieniach bezodpływowych. 80% powierzchni Parku to lasy, które w dużym stopniu zachowały charakter naturalny. Jest to las monumentalny zbliżony do południowej tajgi z dużą ilością starych i potężnych drzew. Dominują bory sosnowe i sosnowo-świerkowe. W północnej i południowej części Puszczy występują grądy, a wzdłuż dolin rzek i strumieni rosną łęgi jesionowo-olszowe i olsy.

Flora

W parku rosną 843 gatunki roślin naczyniowych, m.in.:

 • pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
 • Chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata)
 • fiołek torfowy (Viola epipsila)
 • wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)
 • wątlik błotny (Hammarbya paludosa)
 • brzoza niska (Betula humilis),
 • wierzba lapońska (Salix Lapponum)
 • goździk pyszny (Dianthus superbus)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
 • stoplamek plamisty (Dactylorhiza maculata)
 • żłobik koralowaty (Corallorhiza trifida)
 • turówka leśna (Hierochloë australis)
 • żurawina drobnolistna (Vaccinium microcarpum)
 • konietlica syberyjska (Trisetum sibiricum)
 • bażyna czarna (Empetrum nigrum)
 • gnidosz błotny (Pedicularis palustris)
 • dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)

Fauna

Na terenie parku bytuje 153 gatunki ptaków i 5 gatunków gadów, m.in.:

 • jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
 • jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara)
 • padalec (Anguis fragilis)
 • zaskroniec (Natrix natrix)
 • żmija zygzakowata (Vipera berus)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • trzmielojad (Pernis apivorus)
 • gadożer (Circaetus gallicus)
 • orzełek włochaty (Hieraaetus pennatus)
 • jarząbek (Bonasa bonasia)
 • cietrzew (Tetrao tetrix)
 • żuraw (Grus grus)
 • puchacz (Bubo bubo)
 • sóweczka (Glaucidium passerinum)
 • włochatka (Aegolus funereus)
 • dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
 • dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

  Siedziba dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
  Kwiat goździka pysznego
  (Dianthus superbus)
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt