Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Gryżyński Park Krajobrazowy

Logo parku

Gryżyński Park Krajobrazowy - jeden z najmniejszych parków krajobrazowych w Polsce (pow. 2755 ha ), położony w województwie lubuskim na terenie czterech gmin: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Skąpe, Czerwieńsk.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego Nr 4 z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego /Dz. Urz. woj. zielonogórskiego Nr 6 z 30 kwietnia 1996 r., poz. 61/.

Położenie geograficzne i administracyjne

 • Szerokość x = 52 st. 08 min. 00 sek.
 • Długość y = 15 st. 16 min. 30 sek.

  Położenie na mapie Polski
  "Tło mapy lokalizacyjnej, z zaznaczonymi granicami"
  "Gryżyński Park Krajobrazowy"
  Gryżyński Park Krajobrazowy

Park położony jest na terenie:

 • powiatu świebodzińskiego
 • gm. Skąpe
 • powiatu zielonogórskiego
 • gm. Czerwieńsk
 • powiatu krośnieńskiego
 • gm. Bytnica
 • gm. Krosno Odrzańskie

Powierzchnia z wyszczególnieniem form własności

 • powierzchnia parku ogółem - 2.755,00 ha
 • gm. Bytnica - 2.115,00 ha
 • gm. Krosno - 275,00 ha
 • gm. Czerwieńsk - 270,00 ha
 • gm. Skąpe - 95,00 ha
 • powierzchnia otuliny ogółem - 20.412,50 ha 100,00%
 • gm. Bytnica - 4.970,00 ha 24,30%
 • gm. Krosno - 550,80 ha 2,60%
 • gm. Czerwieńsk - 5.996,00 ha 29,50%
 • gm. Skąpe - 3.751,00 ha 18,40%
 • gm. Łagów - 5.144,70 ha 25,20%

Opis obiektu poddanego pod ochronę

Gryżyński Park Krajobrazowy ma na celu ochrony i zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych rynny polodowcowej oraz znajdujących się w niej stawów, jezior i doliny rzeki Gryżyński Potok. 86,6% powierzchni Parku zajmują lasy. Atrakcyjność tego obszaru wynika przede wszystkim z niezwykłości krajobrazu. Zróżnicowana rzeźba terenu, duże nachylenie zboczy rynny, liczne jeziora polodowcowe, stawy, 94 źródła zboczowe, 17 torfowisk i pstrągowa rzeka Gryżynka. Teren pokrywa bardzo zróżnicowana szata roślinna oraz występuje tu wiele interesujących gatunków zwierząt.

Park chroni krajobraz polodowcowy rynny rzeki Gryżynki o długości około 15 km, wały ozowe i obszary wytopiskowe. Najciekawsza część parku znajduje się pomiędzy wsiami Gryżyna i Grabin. Powierzchnia parku jest w większości lesista. Liczne strome wąwozy, jeziora polodowcowe (11, w tym największe jezioro Jelito), stawy hodowlane (12), źródła, ruiny starych młynów. Osadnictwo ludzkie bardzo rzadkie. Występuje tu około 150 gatunków ptaków oraz 10 stanowisk bobrów. Jedną z największych atrakcji parku jest jezioro Kałek.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt