Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Chojnowski Park Krajobrazowy

Logo parku

Chojnowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy leżący na Równinie Warszawskiej i skraju Doliny Środkowej Wisły – na południe od Warszawy, na lewym brzegu Wisły. W całości leży na terenie powiatu piaseczyńskiego. Powołany rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.War. Nr 9, poz.100), co po zmianie prawa ochrony przyrody zostało potwierdzone rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1976). Od roku 2010 wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, wraz z parkami krajobrazowymi Mazowieckim, Brudzeńskim (z którymi już wcześniej tworzył zespół), Kozienickim i Nadbużańskim. Jest elementem Zielonego Pierścienia Warszawy i pasa obszarów chronionych ciągnącego się od Mazowieckiego PK po Bolimowski Park Krajobrazowy.

Przedmiot ochrony 

Park założono dla ochrony kompleksu Lasów Chojnowskich oraz zespolonego z nim terenu doliny dolnego biegu Jeziorki, a także fragmentu doliny Wisły z wyniosłą skarpą, zabytkowym parkiem przypałacowym i rezerwatami przyrody. Cele ochrony obejmują zachowanie wartości przyrodniczych (gatunki, siedliska, ekosystemy), historyczno-kulturowych (zabudowa podmiejska i wiejska, zespoły pałacowo-parkowe, zabytki, miejsca pamięci) i krajobrazowych (doliny, mozaika użytkowania terenu). Na terenie parku obowiązują standardowe przepisy ochronne parków krajobrazowych, przy czym zrezygnowano z niektórych zakazów dotyczących zabudowy w przypadku, gdyby ograniczały już obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona przyrody

Ochrona czynna

W latach 2007–2009 w parku prowadzono działania na rzecz poprawy stosunków wodnych, przeciwdziałające skutkom dawnych melioracji w ramach programu "Mała retencja". W ramach "Akcji Żaba" we współpracy z okolicznymi szkołami w czasie wiosennych wędrówek płazów instalowane są płotki utrudniające ich wchodzenie na jezdnię, a gromadzące się przy nich płazy są przenoszone. Prowadzone są również próby reintrodukcji sokoła wędrownego oraz instalacja budek dla nietoperz.

Kamień Stephana - poświęcony pamięci leśnika

 

Flora

Mimo przewagi siedlisk lasów mieszanych (głównie bór mieszany świeży i las mieszany świeży) i liściastych, w drzewostanie nadleśnictwa Chojnów przeważa sosna zwyczajna.

W parku rosną następujące gatunki roślin chronionych:

gatunek stopień ochrony
barwinek pospolity całkowita
bluszcz pospolity całkowita
centuria pospolita częściowa
gnieźnik leśny całkowita
grążel żółty całkowita
grzybienie białe całkowita
kalina koralowa częściowa
kocanki piaskowe częściowa
konwalia majowa częściowa
kopytnik pospolity częściowa
kruszyna pospolita częściowa
kukułka szerokolistna całkowita
lilia złotogłów całkowita
listera jajowata całkowita
orlik pospolity całkowita
paprotka zwyczajna całkowita
pierwiosnek lekarski częściowa
pierwiosnek wyniosły częściowa
pióropusznik strusi całkowita
podkolan biały całkowita
pomocnik baldaszkowaty całkowita
porzeczka czarna częściowa
przylaszczka pospolita częściowa
przytulia wonna częściowa
salwinia pływająca całkowita
śnieżyczka przebiśnieg całkowita
storczyk plamisty całkowita
wawrzynek wilczełyko całkowita
wiciokrzew pomorski całkowita
widłak goździsty całkowita
widłak jałowcowaty całkowita
zawilec wielkokwiatowy częściowa

Poza tym występują chronione gatunki porostów: płucnica islandzka (ochrona częściowa), różne gatunki chrobotków (ochrona całkowita)[7].

Fauna 

W parku żyje ok. 100 gatunków ptaków, ponad 20 gatunków ryb oraz kilkudziesięciu gatunków gadów, płazów i ssaków, m.in. gatunki chronione:

 • bąk
 • bażant
 • białorzytka zwyczajna
 • bielik
 • błotniak łąkowy
 • błotniak stawowy
 • bóbr europejski
 • bocian biały
 • bocian czarny
 • sikora bogatka
 • brodziec piskliwy
 • brzęczka
 • brzegówka
 • cierniówka
 • cyraneczka
 • cyranka
 • czajka
 • czapla biała
 • czapla siwa
 • czarnogłówka
 • czeczotka
 • czernica
 • sikora czubatka
 • czyż
 • derkacz
 • śpiewak
 • droździk
 • dudek
 • dymówka
 • dzięcioł czarny
 • dzięcioł duży
 • dzięcioł średni
 • dzięcioł zielonosiwy
 • dzięcioł zielony
 • dzięciołek
 • dzierlatka
 • dziwonia
 • dzwoniec
 • gągoł
 • gajówka
 • gąsiorek
 • gawron
 • gęgawa
 • gęś białoczelna
 • gęś zbożowa
 • gil zwyczajny
 • głowienka
 • gołąb miejski
 • gołębiarz
 • gronostaj
 • grubodziób
 • grzebiuszka ziemna
 • gołąb grzywacz
 • jaszczurka zwinka
 • jaszczurka żyworodna
 • jemiołuszka
 • jer
 • jerzyk
 • jeż europejski
 • kania czarna
 • kania ruda
 • kapturka
 • kawka
 • kląskawka zwyczajna
 • kobuz
 • kokoszka zwyczajna
 • kopciuszek zwyczajny
 • kormoran
 • kos
 • kowalik zwyczajny
 • koza
 • kret europejski
 • krętogłów
 • krogulec
 • kropiatka
 • kruk
 • krwawodziób
 • krzyżodziób świerkowy
 • kaczka krzyżówka
 • kszyk
 • kukułka zwyczajna
 • kulczyk zwyczajny
 • kumak nizinny
 • kuropatwa
 • kwiczoł
 • łabędź niemy
 • łasica
 • lelek kozodój
 • lerka
 • łozówka
 • łyska
 • makolągwa
 • mazurek
 • mewa pospolita
 • mewa śmieszka
 • mewa srebrzysta
 • modraszka
 • muchołówka mała
 • muchołówka szara
 • muchołówka żałobna
 • mysikrólik
 • myszołów włochaty
 • myszołów
 • nietoperze (różne gatunki)
 • nurogęś
 • oknówka
 • ortolan
 • orzesznica
 • padalec zwyczajny
 • paszkot
 • pełzacz leśny
 • pełzacz ogrodowy
 • perkoz dwuczuby
 • perkoz rdzawoszyi
 • perkozek
 • piecuszek
 • piegża
 • pierwiosnek zwyczajny
 • piskorz
 • płaskonos
 • pleszka zwyczajna
 • pliszka siwa
 • pliszka żółta
 • pójdźka
 • pokląskwa
 • pokrzywnica
 • potrzeszcz
 • potrzos
 • przepiórka
 • pustułka
 • puszczyk
 • raniuszek
 • remiz
 • rokitniczka
 • ropucha paskówka
 • ropucha szara
 • ropucha zielona
 • rudzik zwyczajny
 • rybitwa białoczelna
 • rybitwa zwyczajna
 • rybołów
 • rycyk
 • ryjówkowate (różne gatunki)
 • rzekotka drzewna
 • rzepołuch
 • samotnik
 • sierpówka
 • sieweczka rzeczna
 • sikora uboga
 • skowronek zwyczajny
 • słonka
 • słowik szary
 • sójka
 • sikora sosnówka
 • sroka zwyczajna
 • srokosz
 • strumieniówka
 • strzyżyk
 • świergotek drzewny
 • świergotek łąkowy
 • świergotek polny
 • świerszczak
 • świstun
 • świstunka
 • szczygieł
 • szpak zwyczajny
 • traszka grzebieniasta
 • traszka zwyczajna
 • trzciniak zwyczajny
 • trzcinniczek
 • trzmielojad
 • trznadel zwyczajny
 • turkawka
 • sowa uszata
 • wąsatka
 • wiewiórka
 • wilga zwyczajna
 • wodnik zwyczajny
 • wróbel zwyczajny
 • wrona siwa
 • wydra
 • żaba jeziorkowa
 • żaba moczarowa
 • żaba śmieszka
 • żaba trawna
 • żaba wodna
 • zaganiacz
 • zaskroniec zwyczajny
 • zięba
 • zielonka
 • zimorodek zwyczajny
 • żmija zygzakowata
 • żuraw

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody na terenie parku krajobrazowego:

 • Biele Chojnowskie
 • Chojnów
 • Las Pęcherski
 • Łęgi Oborskie
 • Łoś
 • Łyczyńskie Olszyny
 • Obory
 • Pilawski Grąd
 • Skarpa Jeziorki
 • Skarpa Oborska
 • Uroczysko Stephana

Obszary Natura 2000

Na terenie parku wyznaczono dwa obszary o znaczeniu wspólnotowym (projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk): Stawy w Żabieńcu (PLH140039) chroniące siedliska wodne i mokradłowe oraz Łąki Soleckie (PLH140055) chroniące siedliska łąkowo-murawowe (głównie łąki trzęślicowe), będące ponadto siedliskiem cennych gatunków (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, motyle z rodziny modraszkowatych).

Inne formy ochrony przyrody

Na terenie ChPK nie utworzono żadnego użytku ekologicznego. Projektowane są następujące użytki: Łąki Soleckie, Stawy w Żabieńcu, Łąki koło Baniochy, Staw w Zalesiu Górnym, Dolina Jeziorki, Torfowisko w okolicy Prażmowa Nowego, Śródleśne oczka wodne koło Chojnowa. Dwa pierwsze są już obszarami Natura 2000.

W parku ustanowiono 49 pomników przyrody. Są to głównie pomnikowe drzewa.

Lasy Chojnowskiego Parku krajobrazowego wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

Na terenie parku znajduje się ośrodek rehabilitacyjny dla rannych ptaków.

Edukacja i turystyka

Tablica na ścieżce edukacyjnej

Ośrodek Edukacyjny MZPK

Park korzysta z ośrodka edukacyjnego zespołu parków w Otwocku (w siedzibie zespołu, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego) i mniejszych placówek terenowych. Poza tym organizuje akcje i konkursy razem z okolicznymi szkołami. Akcje edukacyjne samego parku, jak i zespołu parków, mają na celu edukację ekologiczną, prezentowanie i promowanie przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych walorów okolic oraz propagowanie roli ochronnej parku krajobrazowego. Organizowane są zajęcia kameralne i terenowe, konkursy, wystawy, wykłady, szkolenia, spotkania itp.

Ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne

Na terenie parku i jego okolic wytyczono kilka ścieżek dydaktycznych:

 • piesze
 1. "Zwiedzamy okolice ChPK" (P1) – 7,5 km, historyczno-przyrodnicza
 2. "Spacerem przez Górę Kalwarię" (P2) – 3,4 km, historyczna
 3. "Gonna sosna" (P3) – 5 km, przyrodnicza
 4. "Doliną Jeziorki" (P4) – 3 km, przyrodnicza
 5. "Chojnowskie grądy" (P5) – 5 km, przyrodnicza
 6. "Lasy Konstancińskie" (P6) – 3 km, przyrodnicza
 • rowerowe
 1. "Szlakiem rezerwatów oborskich" (R2) – 16 km, przyrodniczo-historyczna
 2. "Szlakiem Stephana" (R3) – 17,8 km, przyrodniczo-historyczna
 3. "Pęcherskie sosny" – 11 km, przyrodniczo-kulturowa
 • samochodowe:
 1. "Do piastowskich korzeni" (S1) – 39 km, historyczno-etnograficzna
 2. "Lasem do przeszłości" (S2) – 36 km, przyrodniczo-historyczna

Przewidziane są również kilkudniowe wycieczki autokarowe na dwóch trasach.

Przez teren ChPK przebiegają również fragmenty szlaków turystycznych oznakowanych przez PTTK. Są to piesze szlaki: POL Szlak czerwony.svg Warszawska Obwodnica Turystyczna (MZ-5070-c), POL Szlak żółty.svg Chojnowski Szlak Południkowy (MZ-5144-y), POL Szlak zielony.svg Główny Szlak Lasów Chojnowskich (MZ-5146-z), POL Szlak żółty.svg Szlak Nadwiślański (MZ-5147-y), POL Szlak niebieski.svg Szlak Rezerwatów Przyrody im. Czesława Łaszka (MZ-5148-n), POL Szlak czarny.svg Chojnowski Szlak Zabytków Przyrody (MZ-5149-s), POL Szlak niebieski.svg Szlak Dolinek Mazowieckich (MZ-5128-n). Poza tym wyznaczonych jest kilka szlaków rowerowych oraz dróg o dopuszczonym ruchu konnym, wśród nich Piaseczyński Szlak Konny PTTK.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt