Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy (kaszb Trzëmiejsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha położony w woj. pomorskim. Obejmuje tereny leśne (90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice. Park obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty terenów Sopotu i Gdańska.

Las Oliwski w okolicach osiedla Niedźwiednik

Lasy wchodzące w skład TPK są, za wyjątkiem rezerwatów przyrody lasami gospodarczymi i zarządzane są przez Nadleśnictwo Gdańsk.

Historia 

Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony 3 maja 1979 Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Według tej uchwała powierzchnia parku wynosiła 20 104 ha. Dwukrotnie zmieniano powierzchnię parku. W 1994 zwiększono powierzchnię do 20 312 ha i wyznaczono jego otulinę oraz w 1998 wydzielając z terenów TPK enklawę śródleśną wsi Łężyce, co doprowadziło do zmniejszenia powierzchni do 19 930 ha.

Geomorfologia

Rzeźba terenu została ukształtowana przez lądolód i procesy z nim związane ok. 13-15 tys. lat temu.

W zachodniej części przeważają połacie falistej moreny dennej, oraz gdzieniegdzie wzniesieniami moreny czołowej. Można także zaobserwować takie formy terenu jak: równina sandrowa, rynny polodowcowe wypełnione wodami jeziornymi oraz niecki wytopiskowe.

Wschodnia część obejmuje strefę krawędziową wysoczyzny. Przeważają tam erozyjne formy terenu: głęboko wcięte doliny, duże deniwelacje dochodzące do 80 m (przy nachyleniu zboczy do 40%) - Lasy Oliwskie.

Fauna i flora

Najbardziej rozpowszechnionym drzewem w parku jest sosna zwyczajna, a oprócz niej duży udział mają: buk pospolity, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, topola osika i wierzba iwa. Ogólnie liczbę gatunków flory naczyniowej szacuje się na 850. Z tego 49 gatunków podlega ochronie ścisłej i 17 gatunków ochronie częściowej. W parku występuje szereg roślin rzadkich, reliktowych i górskich (m.in. poryblin kolczasty, manna gajowa, podrzeń żebrowiec, przetacznik górski).

Spośród innych przedstawicieli flory należy wymienić: 4 gatunki mszaków, ok. 200 gatunków grzybów wielkoowocnikowych i 50 gatunków porostów naskalnych

Fauna TPK jest charakterystyczna dla Niżu Polskiego. Z dużych ssaków żyją w parku m.in. dzik, sarna, jeleń szlachetny oraz łoś a z mniejszych: zając szarak, królik dziki, wiewiórka, lis, borsuk oraz nietoperze borowiec wielki i nocek duży. Ptaki reprezentowane są przez m.in.: bielika, jastrzębia, myszołowa, sowy, puszczyka, dzięcioła czarnego i zielonego. Poza tym na terenie parku zaobserwowano 11 gatunków płazów i 5 gatunków gadów.

park koło Sopieszyna

Ochrona przyrody

Istniejące Rezerwaty Przyrody

 • Rezerwat przyrody Źródliska w Dolinie Ewy utworzony w 1983
 • Rezerwat przyrody Zajęcze Wzgórze utworzony w 1983
 • Rezerwat przyrody Kacze Łęgi utworzony w 1983
 • Rezerwat przyrody Cisowa utworzony w 1983
 • Rezerwat przyrody Lewice utworzony w 1988
 • Rezerwat przyrody Gałęźna Góra utworzony w 1990
 • Rezerwat przyrody Pełcznica utworzony w 1999
 • Rezerwat przyrody Wąwóz Huzarów utworzony w 2005
 • Rezerwat przyrody Łęg nad Swelinią utworzony w 2005
 • Rezerwat przyrody Lasy w Dolinie Strzyży utworzony w 2007

Projektowane Rezerwaty Przyrody

 • Rezerwat przyrody Bieszkowickie Moczary
 • Rezerwat przyrody Dolina Pieleszewska
 • Rezerwat przyrody Dolina Radości
 • Rezerwat przyrody Dolina Zagórskiej Strugi
 • Rezerwat przyrody Nadrzeczne
 • Rezerwat przyrody Potok Oliwski

W parku znajduje się 144 pomników przyrody z tego: 88 drzew i grup drzew, 52 głazy, 2 obiekty powierzchniowe oraz 2 drzewa na głazach. Dodatkowo w otulinie znajdują się dalsze 34 obiekty tego typu.

Inne formy ochrony przyrody występujące w TPK to: zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dolina Strzyży) i siedem użytków ekologicznych.

Zabytki

W obrębie TPK znajduje się zabytkowa Kalwaria Wejherowska, najstarsze obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce.

Szlaki turystyczne

Przez Park Krajobrazowy przebiega siedem znakowanych szlaków turystyki pieszej:

 • Szlak Trójmiejski POL Szlak żółty.svg Gdańsk – Gdynia, długość 45,9 km, obecny przebieg od 2003 r.
 • Szlak Zagórskiej Strugi POL Szlak czarny.svg Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana – Wejherowo, długość 56 km, obecny przebieg od 2002 r.
 • Szlak Wejherowski POL Szlak czerwony.svg Sopot Kamienny Potok – Wejherowo, długość 55 km, obecny przebieg od 2007 r.
 • Szlak Kartuski POL Szlak niebieski.svg Sopot Kamienny Potok – Kartuzy, długość 69,5 km, obecny przebieg od 2007 r.
 • Szlak Skarszewski POL Szlak zielony.svg Sopot Kamienny Potok – Skarszewy, długość 80,7 km, obecny przebieg od 2003 r.
 • Szlak Wzgórz Szymbarskich POL Szlak czarny.svg Sopot – Sierakowice, długość 120,3 km, obecny przebieg od 2002 r.
 • Szlak Źródła Marii POL Szlak czarny.svg Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack, długość 10,5 km, utworzony w 2007 r. (dotychczas bez zmian przebiegu).

Przez Park przebiega również osiem ścieżek rowerowych, z których najdłuższa liczy 43 km i wiedzie z Wejherowa do Gdyni Głównej oraz dwie ścieżki przyrodnicze: w Dolinie Samborowo oraz w Marszewie.

Las na granicy Gdańska i Gdyni
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt