Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Wdecki Park Krajobrazowy

Logo parku


Wdecki Park Krajobrazowy – jeden z młodszych polskich parków. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 r. Położony na Pojezierzu Południowopomorskim, w środkowo-wschodniej części Borów Tucholskich, w dorzeczu rzeki Wdy i jej dopływów Prusiny, Ryszki i Sobińskiej Strugi. Pod względem administracyjnym Wdecki Park Krajobrazowy znajduje się w całości na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: świecki, w tym gminy Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie i Warlubie oraz powiat tucholski, w tym gminy Cekcyn i Śliwice (łącznie 7 gmin). Ok. 70% powierzchni parku leży na terenie Gminy Osie. Siedziba Zarządu Wdeckiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Osiu.

Historia
Po wybudowaniu elektrowni wodnej w Żurze w 1930 r. w wyniku spiętrzenia Wdy i zalania ujściowych odcinków jej dopływów powstał Zbiornik Żurski o powierzchni 440 ha. Spowodowało to podniesienie poziomu wody i połączenie rzeki Wdy z dwoma zalanymi obniżeniami terenu, tj. obecnymi jeziorami Wierzchy i Mukrz. W ten sposób na Zalewie Żurskim powstały liczne, malownicze wyspy. Najbardziej znana z nich to Madera.

Po spiętrzeniu Wdy, ekosystem tego fragmentu Borów Tucholskich uległ zmianie. Stał się siedliskiem nowych gatunków roślin i zwierząt. Dzięki temu obszar ten zwiększył swoje walory turystyczne, zwłaszcza pod względem turystyki wodnej.

Park został utworzony dnia 16 lutego 1993 na podstawie Rozporządzenia Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16.02.1993 r. w sprawie powołania Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Flora
Lasy stanowią ok. 60% powierzchni parku. W zdecydowanej większości są to zbiorowiska boru świeżego, z przewagą drzewostanu w postaci sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej. Na szczególną uwagę wśród rozległych borów sosnowych zasługuje kępa dąbrowy z największym w Europie Środkowej skupiskiem jarzębu brekinii. Licznie reprezentowany jest także bór chrobotkowy oraz bór bagienny. W wyniku działalności człowieka las niegdyś o charakterze puszczańskim przekształcił się w typowy bór. Mimo tego w dolinach rzek i strumieni, na stromych zboczach rzecznych, w zagłębieniach pozostających stale pod wpływem wód powierzchniowych i gruntowych zachowały się lasy liściaste oraz niezwykle rzadkie torfowiska źródliskowe.

Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego występuje wiele interesujących gatunków roślin, m.in. pozostałości szaty roślinnej schyłku okresu lodowcowego:
    * borówka bagienna
    * bagno zwyczajne Gatunek pod ochroną.svg
    * mącznica lekarska Gatunek pod ochroną.svg
Runo leśne pokrywają unikatowe, chronione gatunki roślin, np.:
    * wawrzynek wilczełyko Gatunek pod ochroną.svg
    * lilia złotogłów Gatunek pod ochroną.svg
oraz wyjątkowo rzadkie porosty, np.:
    * granicznik płucnik Gatunek pod ochroną.svg
Spotykane są również cenne gatunki roślin wpisane do Czerwonej Księgi, np.
    * trzy gatunki rosiczek
        * długolistna Gatunek pod ochroną.svg
        * okrągłolistna Gatunek pod ochroną.svg
        * pośrednia Gatunek pod ochroną.svg
    * storczyk plamisty Gatunek pod ochroną.svg
    * wawrzynek wilczełyko Gatunek pod ochroną.svg
    * lilia złotogłów Gatunek pod ochroną.svg
    * turzyca bagienna Gatunek pod ochroną.svg
    * orlik pospolity Gatunek pod ochroną.svg
    * widłak jałowcowaty Gatunek pod ochroną.svg
    * żurawina błotna
    * cis pospolity Gatunek pod ochroną.svg

Od niedawna do listy rzadko spotykanych roślin występujących na terenie parku dopisano arcydzięgiel litwor Gatunek pod ochroną.svg – spotykany głównie na terenach górzystych, m.in. w Sudetach i Karpatach.

Fauna
Zróżnicowanie ekosystemu sprzyja występowaniu rzadkich, nawet w skali kraju, gatunków zwierząt.

Ryby
W bogatej faunie występują ryby, m.in.:
    * pstrąg potokowy
    * lipień
    * sum
    * szczupak
    * troć jeziorowa

Płazy
Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego żyje poza tym 13 gatunków płazów, m.in.:
    * traszka grzebieniasta Gatunek pod ochroną.svg
    * grzebiuszka ziemna Gatunek pod ochroną.svg
    * kumak nizinny Gatunek pod ochroną.svg
    * rzekotka drzewna Gatunek pod ochroną.svg

Gady
Wyróżniono 5 gatunków chronionych gadów:
    * padalec pospolity Gatunek pod ochroną.svg
    * jaszczurka zwinka Gatunek pod ochroną.svg
    * jaszczurka żyworodna Gatunek pod ochroną.svg
    * zaskroniec zwyczajny Gatunek pod ochroną.svg
    * żmija zygzakowata Gatunek pod ochroną.svg

Ptaki
Obszary podmokłe i bagniste stanowią dobre siedlisko dla wielu gatunków ptaków. Na terenie parku występuje 149 gatunków, z czego pod ochroną jest 113, w tym:

    * bocian czarny Gatunek pod ochroną.svg
    * gągoł Gatunek pod ochroną.svg
    * bielik Gatunek pod ochroną.svg
    * kropiatka Gatunek pod ochroną.svg
    * biegus zmienny Gatunek pod ochroną.svg
    * kania ruda Gatunek pod ochroną.svg
    * zimorodek Gatunek pod ochroną.svg
    * błotniak stawowy Gatunek pod ochroną.svg
    * krogulec Gatunek pod ochroną.svg
    * nurogęś Gatunek pod ochroną.svg

Ssaki
Spośród 42 gatunków ssaków żyjących na terytorium Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 16 objętych jest ochroną. Są to między innymi:

    * bóbr europejski Gatunek pod ochroną.svg
    * wydra Gatunek pod ochroną.svg
    * ryjówka aksamitna Gatunek pod ochroną.svg
    * nocek rudy Gatunek pod ochroną.svg
    * borowiec wielki Gatunek pod ochroną.svg
    * gacek wielkouch Gatunek pod ochroną.svg

Bory sosnowe zasiedlane są przez stosunkowo niewielką liczbę zwierząt kręgowych. Schronienie dla saren, jeleni, danieli i dzików stanowią więc lasy liściaste i mieszane.
Pomniki przyrody
Natura nieożywiona

 

Nr Opis Zdjęcie
249 W bliskim sąsiedztwie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy Drzycim, w okolicach miejscowości Leosia znajduje się Kamień św. Wojciecha, zwany również Diabelcem. Jest to jeden z największych głazów narzutowych na Pomorzu. Mierzy 24,5 m w obwodzie. W wykazie zinwentaryzowanych pomników przyrody figuruje pod numerem 249. Głaz leży w obrębie administracyjnym Nadleśnictwa Osie, ale prawnie jest własnością Skarbu Państwa. Kamien Sw Wojciecha Leosia 2007.JPG
473 Głaz narzutowy w Tleniu na terenie gminy Osie. Znajduje się w odległości kilku metrów od linii kolejowej nr 215, tuż za mostem kolejowym nad Wdą, na prawym brzegu Zalewu Żurskiego. W wykazie zinwentaryzowanych pomników przyrody figuruje pod numerem 473. Głaz leży w obrębie administracyjnym Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w Gdańsku, ale prawnie jest własnością Skarbu Państwa. Głaz narzutowy w Tleniu.JPG

Obiekty architektoniczne
Nad rzeką Wdą, w okolicach wsi Leosia znajduje się betonowo-ceglany most kolejowy o wysokości ok. 27 m oraz punkt widokowy.

Rezerwaty przyrody na terenie parku
    * Rezerwat przyrody Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego
    * Rezerwat przyrody Dury
    * Rezerwat przyrody Jezioro Ciche
    * Rezerwat przyrody Jezioro Miedzno
    * Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno
Rezerwaty przyrody na obszarach mających według planu znaleźć się na terenie parku
    * Rezerwat przyrody Jezioro Martwe
    * Rezerwat przyrody Jezioro Łyse

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe na terenie parku
    * Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Rzeki Ryszki"
    * Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Rzeki Sobińska Struga"
    * Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Rzeki Prusiny"

Turystyka

Ze względu na obecność rzeki Wdy oraz licznych jezior, obszar Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest rozwinięty turystycznie, najbardziej w zakresie turystyki wodnej. Poza tym, na terenie parku zostały wytyczone następujące szlaki piesze lub rowerowe:

 1. POL Szlak czerwony.svg "Stu z nieba"
  • długość: 58 km
  • przebieg: Warlubie – Lipinki – Borsukowo – Orli Dwór – Stara Rzeka – Zazdrość – Sarnia Góra – Śliwiczki – Szlachta
 2. POL Szlak czerwony.svg im. Z. Zyglera
  • długość: 18 km
  • przebieg: Tleń – Grzybek – Jezioro Wierzchy – Tleń
 3. POL Szlak żółty.svg "Piętaszków"
  • długość: 4,5 km
  • przebieg: Tleń – Jezioro Wierzchy – Tleń
 4. POL Szlak żółty.svg "Hoffmana"
  • długość: 39 km
  • przebieg: Błędno – Stara Rzeka – Tleń – Grzybek – Żur – Gródek – Leosia
 5. POL Szlak niebieski.svg "Wszędołazów"
  • długość: 30 km
  • przebieg: Tleń – Wierzchy – Zdroje – Zielonka – Cekcyn
 6. POL Szlak niebieski.svg "Partyzantów Armii Krajowej"
  • długość: 100 km
  • przebieg: Stara Huta – Sobiny – Błędno – Brzeźno – Śliwiczki
 7. POL Szlak niebieski.svg "Harcerzy Światowida"
  • długość: 10,5 km
  • przebieg: Łążek – Czarna Woda – Stara Rzeka
Jezioro Piaseczno
 1. POL Szlak zielony.svg "Cisów Staropolskich"
  • długość: 27 km
  • przebieg: Tleń – Wierzchy – Jakubowo – Mszano – Rezerwat Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego
 2. POL Szlak zielony.svg Szlak łącznikowy
  • długość: 4 km
  • przebieg: Osie – POL Szlak czerwony.svg szlak Z. Zyglera
 3. POL Szlak czarny.svg "Ścieżynka Zagłoby"
  • długość: 20 km
  • przebieg: Tleń – Jezioro Piaseczno – Stara Rzeka – Radańska – Osie – Tleń

Ze względu na obecność rzeki Wdy oraz licznych jezior, obszar Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest rozwinięty turystycznie, najbardziej w zakresie turystyki wodnej. Poza tym, na terenie parku zostały wytyczone następujące szlaki piesze lub rowerowe:

 1. POL Szlak czerwony.svg "Stu z nieba"
 2. POL Szlak czerwony.svg im. Z. Zyglera
 3. POL Szlak żółty.svg "Piętaszków"
  • długość: 4,5 km
  • przebieg: Tleń – Jezioro Wierzchy – Tleń
 4. POL Szlak żółty.svg "Hoffmana"
 5. POL Szlak niebieski.svg "Wszędołazów"
 6. POL Szlak niebieski.svg "Partyzantów Armii Krajowej"
 7. POL Szlak niebieski.svg "Harcerzy Światowida"
Jezioro Piaseczno
 1. POL Szlak zielony.svg "Cisów Staropolskich"
 2. POL Szlak zielony.svg Szlak łącznikowy
  • długość: 4 km
  • przebieg: OsiePOL Szlak czerwony.svg szlak Z. Zyglera
 3. POL Szlak czarny.svg "Ścieżynka Zagłoby"
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt