Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Dolinki Krakowskie Park Krajobrazowy

Logo parku

 

Park Krajobrazowy "Dolinki Krakowskie" – zajmuje powierzchnię 19777 ha, w tym 15372 ha znajduje się w województwie małopolskim i 4365 ha w województwie śląskim. Składa się z jarowych dolin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ściślej zajmuje obszar Wyżyny Olkuskiej i ciągnie się aż do Rowu Krzeszowickiego. Należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Usłany jest potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej.

 

Dolinki 

Układ topograficzny, idąc od wschodu:

 • Dolina Kluczwody – rezerwat Zamkowe Skały; pozostałości zamku rycerskiego z XIV wieku
 • Dolina Bolechowicka – skalna brama; krasowe źródło – pomnik przyrody
 • Dolina Kobylańska (Karniowicka) – skałki: Dzwon, Okręt, Zjazdowa Turnia, Bodzio, Wzgórze Dumań
 • Dolina Będkowska – dł. ok. 7 km; Jaskinia Nietoperzowa (Jerzmanowice); liczne skałki, wodospad Szum
 • Dolina Szklarki – wywierzysko krasowe – źródło Pióro
 • Dolina Racławki – rezerwat o pow. 473 ha z siecią ścieżek przyrodniczych
 • Dolina Eliaszówki – otaczająca klasztor Karmelitów Bosych w Czernej

Inne, mniejsze dolinki:

 • Dolina Czubrówki
 • Dolina Dzwonek
 • Dolina Kamienic

Dolina Będkowska
Dolina Kluczwody
Dolina Bolechowicka
Dolina Kobylańska

Rezerwaty 

 • rezerwat przyrody Dolina Kluczwody
 • rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki
 • rezerwat przyrody Dolina Szklarki
 • rezerwat przyrody Dolina Racławki
 • rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki

Planowane 

 • rezerwat przyrody Dubie (występowanie żył wulkanicznych)
 • rezerwat przyrody Jerzmanowice (z Jaskinią Nietoperzową)
 • rezerwat przyrody Dolina Kamienic
 • rezerwat przyrody Będkowice (wodospad w Dolinie Będkowskiej oraz źródło Będkówki)
 • rezerwat przyrody Paczółtowice (Jaskinia Racławicka)

Turystyka, sport i rekreacja

Szlaki i ścieżki oferowane turystom zapewniają oprócz oglądania przyrody, również spotkanie z historią (na obszarze Jury, szczególnie w wieku XIV, powstały liczne zamki i warownie, z których większość stanowi dziś wkomponowane w krajobraz ruiny). Oprócz turystyki pieszej, można także uprawiać turystykę rowerową. Liczne skałki i ostańce wapienne stwarzają przede wszystkim pole do uprawiania wspinaczki.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt