Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Jaśliski Park Krajobrazowy

Logo parku

Jaśliski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy znajdujący się we wschodniej części Beskidu Niskiego. Sąsiaduje od zachodu z Magurskim Parkiem Narodowym.

Zalesienie: 55%

Zadaniem parku jest ochrona górnego dorzecza Jasiołki i źródlisk Wisłoka. Jest to najsłabiej spenetrowany turystycznie fragment polskich Karpat. Najwyższy szczyt to Kamień nad Jaśliskami (857 m n.p.m.). Park ochrania przyrodę powtórnie zdziczałą po wysiedleniach ludności łemkowskiej po II wojnie światowej.

Flora i fauna

Lasy to przede wszystkim buczyny z domieszką jodły, jaworu i grabu (tzw. buczyna karpacka) W parku ponadto znajdują się naturalne stanowiska cisa pospolitego i modrzewia polskiego. W lasach żyją ssaki drapieżne (wilki, żbiki i rysie). Bardzo bogata jest populacja drapieżnych ptaków – spotyka się jastrzębie, myszołowy i krogulce. Na górze Piotruś (727 m n.p.m.) piękny przykład wychodni skalnych związanych z monoklinalną budową większości grzbietów w JPK.

Miejsca historyczne

W JPK znajdują się bardzo cenne pamiątki działania człowieka. Ślady opuszczonych po Akcji "Wisła" wsi łemkowskich – cmentarze wiejskie, cerkwiska, widoczne w terenie zarysy pól itd. Ponadto na zachodnich i północnych stokach Kamienia nad Jaśliskami znaleźć można kamieniołomy piaskowca, które eksploatowane były od XV wieku przez mieszkańców Jaślisk. Pozyskany w ten sposób gruboziarnisty piaskowiec magurski używany był do wyrobu żaren i kamieni młyńskich.

Inne warte zwiedzenia miejsca w JPK to wieś Jaśliska oraz niewielki skansen w Zyndranowej.

Rezerwaty przyrody

  • Rezerwat przyrody Wadernik – stanowisko cisa pospolitego
  • Rezerwat przyrody Modrzyna – stanowisko modrzewia polskiego
  • Rezerwat przyrody Źródliska Jasiołki
  • Rezerwat przyrody Przełom Jasiołki
  • Rezerwat przyrody Kamień nad Jaśliskami

    Jaśliski Park Krajobrazowy jesienią
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt