Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Pogórza Przemyskiego Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego położony jest w województwie podkarpackim, na południowy zachód od Przemyśla. Powstał w 1991, zajmuje powierzchnię 61 862 ha i jest trzecim co do wielkości parkiem krajobrazowym w Polsce.

Park leży na terenach gmin: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasta Dynów, w powiecie przemyskim i rzeszowskim. Otulinę o powierzchni 48 914 ha stanowi Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zadaniem Parku jest ochrona charakterystycznych na tym obszarze suchych dolin, przejściowych i wysokich torfowisk – Bachórzec. Spotkamy tu również odkrywki fliszu karpackiego. Jodłowo-bukowe lasy tych terenów są ostoją żbików, rysia, niedźwiedzi, jeleni karpackich oraz bardzo rzadkiej żaby dalmatyńskiej.

Gatunki chronione flory reprezentują na tym terenie kłokoczka południowa, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, goryczka orzęsiona, zimowit jesienny i kilka gatunków storczykowatych.

Fauna fruwająca natomiast to przede wszystkim orzeł przedni, orlik krzykliwy, gadożer, dzięcioł trójpalczasty, puszczyk uralski, oraz zalatujący tu czasami znad Uralu orzeł cesarski.

Rezerwaty

  • Rezerwat przyrody Krępak
  • Rezerwat przyrody Brzoza Czarna w Reczpolu
  • Rezerwat przyrody Broduszurki
  • Rezerwat przyrody Kalwaria Pacławska
  • Rezerwat przyrody Kopystanka
  • Rezerwat przyrody Leoncina
  • Rezerwat przyrody Reberce
  • Rezerwat przyrody Turnica
  • Rezerwat przyrody Przełom Hołubli
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt