Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - park krajobrazowy położony na terenie Roztocza Środkowego (makroregion Roztocze) i Równiny Biłgorajskiej (makroregion Kotlina Sandomierska). Powierzchnia parku wynosi 28980 ha (21305 ha - w województwie lubelskim, 7675 ha - w województwie podkarpackim). Otulina obejmuje 48726 ha. Park znajduje się na terenie gmin: Józefów, Aleksandrów, Łukowa, Obsza, Susiec, Narol, Cieszanów.

Park utworzono w 1988 r. w celu zachowania unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, a także bogactwa krajobrazowego dolin rzek tworzących przełomy zwane "szumami" lub "szypotami" w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.

Park obejmuje lesiste, południowo-zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza, spośród których na uwagę zasługują: kompleksy borów sosnowych o dużym zróżnicowaniu siedlisk - od borów suchych do bagiennych i wilgotnych, kompleksy wydm śródlądowych oraz przełomy dolin rzecznych.

Lasy, jako dominujący element parku, stanowią 85,6% jego powierzchni. Wiek występujących tu drzewostanów w większości nie przekracza 40-60 lat. Kompleksy leśne położone w zewnętrznej części krawędziowej Roztocza poprzecinane są dolinami rzek, takich jak: Jeleń, Potok Łosiniecki, Sopot, Niepryszka, Szum i Tanew. Dna tych dolin porastają łęgi.

 

Rezerwaty

W parku występują progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu, tworząc niewielkie wodospady zwane "szumami" lub "szypotami". W obrębie parku utworzone zostały rezerwaty:

 • Rezerwat przyrody Nad Tanwią (rezerwat krajobrazowy, 41,33 ha)
 • Rezerwat przyrody Czartowe Pole (rezerwat krajobrazowy, 63,71 ha)
 • Rezerwat przyrody Bukowy Las (rezerwat leśny, 86,29 ha) - chroni typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-jodłowego.

Flora

Wiele znajdujących się tu gatunków objętych jest ochroną prawną np.:

 • wierzbę borówkolistną,
 • pięć gatunków widłaków: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, torfowy i wroniec,
 • rosiczkę okrągłolistną,
 • cztery gatunki storczyków: szerokolistny, plamisty, drobnokwiatowy i krwisty,
 • lilię złotogłów,
 • buławnika wielkokwiatowego,
 • śnieżyczkę przebiśnieg.

Fauna

Wśród ptaków występują tu takie gatunki jak m.in.:

 • perkoz rdzawoszyi,
 • bączek,
 • bocian czarny,
 • orlik krzykliwy,
 • pustułka,
 • głuszec,
 • wodnik,
 • brodziec samotny,
 • puchacz,
 • kraska,
 • dudek,
 • żuraw,
 • pliszka górska,
 • podróżniczek.

Wśród ssaków występują tu takie gatunki jak m.in.:

 • jeleń,
 • łoś,
 • wilk,
 • borsuk,
 • jenot,
 • żołędnica,
 • cztery gatunki nietoperzy: nocek Brandta, nocek duży, borowiec wielki i gacek wielkouch.

W Tanwi i Sopocie żyje pstrąg potokowy.

Pomniki przyrody

W Parku znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej - są to pojedyncze drzewa i grupy drzew oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej: źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na rzece Jeleń.

Obiekty historyczne

Obiekty historyczne i kulturowe znajdujące się na terenie Parku to:

 • kościół murowany z 1850 r. w Suścu,
 • cmentarz ofiar zbrodni hitlerowskich w Osuchach,
 • kościół z 1886 r.,
 • synagoga z końca XVIII w. i cmentarz żydowski w Józefowie,
 • zamczysko "Kościółek" ze śladami grodziska z XII-XIII wieku położone w widłach Tanwi i dawnej doliny Jelenia,
 • ruiny papierni w rezerwacie "Czartowe Pole",
 • Pałac Łosiów w Narolu z połowy XVIII w.
 • miejsce pamięci narodowej w Błudku.

Turystyka

Bazę turystyczną na terenie Parku stanowią miejscowości letniskowe jak: Susiec, Józefów, Narol, Huta Różaniecka.

Przez Park przebiega 7 znakowanych szlaków turystycznych. Są to:

 • POL Szlak czarny.svg szlak "Walk Partyzanckich" - oznaczony kolorem czarnym,
 • POL Szlak zielony.svg "Ziemi Józefowskiej" - zielonym,
 • POL Szlak niebieski.svg "Szumów" - niebieskim,
 • POL Szlak żółty.svg "Południowy" - żółtym,
 • POL Szlak czerwony.svg "Krawędziowy" - czerwonym,
 • POL Szlak zielony.svg "im. Władysławy Podobińskiej" - zielonym
 • POL Szlak czarny.svg "Łącznikowy" - czarnym.

Na terenie Parku wytyczono dwie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w rezerwatach "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole".

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt