Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Lasy Janowskie Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – park krajobrazowy na Równinie Biłgorajskiej, między Zaklikowem a Frampolem. Leży na południowej granicy województwa lubelskiego i w województwie podkarpackim.

Utworzony w 1984 w miejscu wcześniejszego (od 1978) Parku Krajobrazowego Nad Branwią. Powierzchnia – 391,50 km², powierzchnia otuliny – 605 km². Obejmuje wschodnią część kompleksu leśnego Lasów Janowskich.

O utworzeniu Parku zadecydowały walory przyrodnicze i historyczne. 80% powierzchni Parku zajmują lasy – przeważnie bory sosnowe, sosnowo-jodłowe i mieszane, które w znacznej części mają charakter naturalny. Pozostałą część stanowią stawy, bagna i torfowiska. Lasy stanowią ostoję zwierzyny i ptactwa. Ponadto w obrębie Parku leży teren bitwy partyzanckiej, do której doszło w czerwcu 1944.

W Parku znajduje się 7 pomników przyrody i 6 rezerwatów o łącznej powierzchni 4264,69 ha: "Jastkowice" (leśny, 45 ha), "Lasy Janowskie" (leśno-historyczny, 2.676 ha), "Imielty Ług" (torfowisko, 803 ha), "Szklarnia" (leśno-florystyczny, 278 ha), "Kacze Błota" (torfowisko, 168 ha) i "Łęka" (leśny, 377 ha).

Z Parkiem niemal w całości pokrywa się Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie. Od wielu lat proponuje się utworzenie Janowskiego Parku Narodowego, chroniącego lasy o unikalnym w Polsce stopniu zróżnicowania.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt