Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Welski Park Krajobrazowy

Logo parku

Welski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w dolinie rzeki Wel.

Park utworzono 15 grudnia 1995 r. Pierwsza siedziba dyrekcji Parku znajdowała się w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej. Obecnie siedziba dyrekcji mieści się w Jeleniu koło Lidzbarka. Park powstał w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych regionu, a przede wszystkim doliny rzeki Wel. Charakterystyczną cecha Parku jest różnorodność środowiska przyrodniczego, a mianowicie bogactwo flory i fauny oraz zróżnicowanie krajobrazu. Dominującym elementem rzeźby terenu są piaszczyste równiny sandrowe, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku, występuje również wysoczyzna morenowa oraz rynny subglacjalne. Ważnym elementem przyrodniczym Parku są jeziora polodowcowe, można wyróżnić 13 większych jezior.

Przy Parku działają dwa muzea: Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne.

Rezerwaty przyrody

Na terenie Parku znajdują się również 4 rezerwaty przyrody.

  • rezerwat przyrody Bagno Koziana
  • rezerwat przyrody Piekiełko
  • rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński
  • rezerwat przyrody Jezioro Neliwa (utworzony w grudniu 2006)

Rezerwat przyrody Czapliniec Werski został zlikwidowany w grudniu 2006 z powodu przesiedlenia czapli których to siedliska były tam chronione w inne miejsce (las w Rybnie przy ul. Sportowej)

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt