Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Sudetów Wałbrzyskich Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich - park krajobrazowy w województwie dolnośląskim leżący na terenie gmin: Czarny Bór, Mieroszów, Głuszyca, m. Wałbrzych, m. Boguszów Gorce, m. Jedlina-Zdrój.

Park utworzono w 1998 r. Powierzchnia parku wynosi 6493 ha, jego otuliny - 2894 ha.

Położenie geograficzne
Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Obejmuje środkową, najwyższą część Gór Kamiennych - Pasmo Lesistej (851 m n.p.m.), zachodnią część Gór Suchych z Waligórą (936 m n.p.m.) oraz wschodni fragment Gór Wałbrzyskich (masyw Borowej – Borowa (854 m n.p.m.) i Rybnicki Grzbiet. Od południa graniczy z czeskim (parkiem krajobrazowym) CHKO "Broumovsko". Najwyższy punkt 936 m n.p.m. – Waligóra, a najniższy ok. 400 m n.p.m.

Warunki hydrologiczne

Obszar Parku należy do zlewni Morza Bałtyckiego. Słabo rozwinięta śieć hydrograficzna. Wody podziemne nie mają dużego znaczenia ze względu na brak warstw wodonośnych. Ważniejsze potoki to: Rybna, Sokołowiec, Złota Woda i Grzędzki Potok. Interesującym zjawiskiem jest kaptaż Rybnej, która w wyniku erozji wstecznej "przechwyciła" górny, źródliskowy odcinek Ścinawki i płynie głęboką przełomową doliną do Bystrzycy.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt